Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP

Časti videa:

  •   Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP (ukážka) - PV [1 min.]  Zadarmo
  •   Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP (úvod) [5 min.]  Platený prístup

      Dotknutá osoba, informačný systém, zásady spracúvania osobných údajov [35 min.]  Platený prístup

      Informačná povinnosť, práva dotknutej osoby, kódexy správania a certifikácia [19 min.]  Platený prístup

Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP

Publikované: 13. 11. 2019

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Stav: Aktuálne

Cena s DPH: 24 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Aj oblasť BOZP je úzko spojená s ochranou osobných údajov. Videoškolenie s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., je určené všetkým personalistom, zamestnávateľom, ako aj ďalším osobám povereným za oblasť BOZP v podniku. Nájdete tu kompletný prierez právnymi predpismi podľa nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vás ako osoby zodpovednej za BOZP dotýkajú. 

Podrobne si prejdeme základné pojmy, náležitosti súhlasu so spracovaním osobných údajov, práva dotknutej osoby, informačnú povinnosť, spracovateľské záznamy či bezpečnostné opatrenia, ktoré nahradili tzv. „bezpečnostný projekt“ vyplývajúci z pôvodného nariadenia GDPR.

 

Ozrejmiť si pomocou videoškolenia môžete aj rozdiel medzi sprostredkovateľom a spoločným prevádzkovateľom, čo je z pohľadu BOZP často polemizovaná oblasť, povinnosti poverenej osoby v oblasti BOZP z pohľadu ochrany osobných údajov či povinnú dokumentáciu, ktorú vy a vaša spoločnosť musíte mať neustále k dispozícii.

Prednáška: Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP / 1,00 MB

Najnovšie videoškolenia lektora

6 základných pravidiel GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch
Inšpekcia práce z pohľadu zamestnávateľa
eCommerce Conference 2018 - GDPR A BEZPEČNOSŤ

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner

--%>