Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive)

Časti videa:

 •   Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive) (ukážka) - PV [1 min.]  Zadarmo
 •   Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 - základné princípy [28 min.]  Platený prístup

    Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive) [130 min.]  Platený prístup

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive)

Publikované: 23. 1. 2019

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Stav: Aktuálne

Právny stav od: 1. 1. 2018

Minutáž: 160 min.

Cena s DPH: 36 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Podľa opatrenia ministerstva financií vznikla právnickým osobám po 31. decembri 2018 povinnosť vyplniť a podať nový vzor tlačiva daňového priznania. Vo videoškolení s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vás detailne prevedieme všetkými náležitosťami spojenými s podávaním daňového priznania a pomocou praktických príkladov vám ukážeme, ako nový vzor tlačiva vyplniť.

Videoškolenie je skvelou pomôckou, ktorá vám pomôže vyhnúť sa každoročnému množstvu otázok spojených s jeho uzatvorením.

Obsah:

 • Vzor daňového priznania právnických osôb (2018)
 • Povinnosti viažuce sa na podanie DP
 • Zdaňovacie obdobie
 • Vyhlásenie konkurzu a vstup do likvidácie (vplyv na účtovné a zdaňovacie obdobie)
 • Zmena právnej formy a vplyv na zdaňovacie obdobie
 • Prepojenie na zákon o účtovníctve
 • Špecifické situácie pri skončení podnikania
 • Lehota na podanie DP (§ 49 ZDP) a účtovnej závierky
 • Podanie DP a stála prevádzkareň
 • Opravné daňové priznanie
 • Dodatočné daňové priznanie
 • Zánik práva vyrubiť daň (§ 69 ZDP)
 • Výzva správcu dane (§ 17 ZDP)
 • Elektronická komunikácia (§ 13 a § 14 ZDP)
 • Základné sankcie
 • Daňová strata
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Zrážková daň
 • Asignačná daň
 • Oznámenie, odvod zrážkovej dane a zodpovednosť

Prednáška: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive) / 184 kB
Prednáška: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive) - 2. časť / 247 kB
Prednáška: Praktický príklad / 1,00 MB
Prednáška: Pripočítateľné a odpočítateľné položky základu dane / 130 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Špeciality z daňovej kuchyne (1. časť)
Špeciality z daňovej kuchyne (2. časť)
Zavedenie online registračnej pokladnice (e-kasa) od 1. 7. 2019

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner