Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR

Časti videa:

 •   Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR (ukážka) [1 min.]  Zadarmo
 •   Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR - úvod [5 min.]  Platený prístup

    Základné informácie ochrany osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR [28 min.]  Platený prístup

    Ako správne nastaviť OOÚ v ubytovacom zariadení [20 min.]  Platený prístup

    Záznamy o spracovateľských činnostiach [10 min.]  Platený prístup

Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR

Publikované: 6. 11. 2018

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Stav: Aktuálne

Právny stav od: 25. 5. 2018

Minutáž: 62 min.

Cena s DPH: 24 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Videoškolenie prináša informácie o tom, ako sa mení spracúvanie osobných údajov v ubytovacích zariadeniach z pohľadu európskeho nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., ktoré sú účinné od 25. 5. 2018. Vzhľadom na to, že nová legislatíva prináša nespočetný rad nových povinností, vyrobili sme pre vás videoškolenie, kde vám v stručnosti popíšeme o povinnostiach ubytovacích zariadení. Cieľom je poskytnúť účastníkom potrebné informácie v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť ubytovacie zariadenia na zvládnutie nových pravidiel v praxi.

 

Obsah:

 • Kedy je potrebné vypracovať dokumentáciu podľa nariadenia GDPR a kedy podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
 • Vysvetlenie subjektov v terminológii ochrany osobných údajov, t. j.  kto je sprostredkovateľ a tretia strana a príjemca
 • Splnenie si informačnej povinnosti napr. pri získavaní osobných údajov na účely ubytovania
 • Kde sú ubytovacie zariadenia povinné informáciu umiestniť
 • Čo musí ubytovacie zariadenie zverejniť na webovom sídle z pohľadu ochrany osobných údajov
 • Ako riešiť a správne ošetriť monitorovanie priestorov prístupných verejnosti
 • Aká informácia musí byť na označenie priestorov
 • Aké právne základy na účely spracúvania osobných údajov majú ubytovacie zariadenia
 • Ako majú vyzerať záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Kedy je potrebné poveriť fyzické osoby, napr. recepčné
 • Informácia, ako správne určiť zodpovednú osobu a kedy je povinnosť a kedy je dobrovoľnosť ju mať
 • Ako má vyzerať bezpečnostná dokumentácia podľa GDPR a mnoho ďalších praktických informácií

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner

--%>