Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Časti videa:

 •   Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP (ukážka) [1 min.]  Zadarmo
 •   Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP [35 min.]  Platený prístup

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Publikované: 4. 5. 2018

Lektor: Ing. Mária Krempaská

Stav: Aktuálne

Právny stav od: 1. 1. 2017

Minutáž: 35 min.

Cena s DPH: 24 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Bezpečnosť a ochrana zdravia (BOZP) pri práci sú súčasťou každého pracovného pomeru. V tomto videoškolení vás Ing. Mária Krempaská oboznámi so všeobecnými zásadami prevencie a základnými povinnosťami ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

 

Obsah:

 • Čo je BOZP?
 • Legislatíva BOZP v rámci EÚ
 • Pracovnoprávne pravidlá a sociálna ochrana
 • Všeobecné povinnosti zamestnávateľa
 • Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
 • Partnerstvo zamestnávateľa a zamestnancov
 • Zástupca zamestnancov
 • Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života a zdravia
 • Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze, inom úraze, chorobe z povolania
 • Kontrolná činnosť
 • Odborné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
 • Spolupráca na spoločných pracoviskách
 • Zhrnutie

Povinnosti zamestnavatela v oblasti BOZP.pdf / 828 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Povinnosti a postupy pri vzniku pracovného úrazu alebo nebezpečnej udalosti
Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner