Špeciality z daňovej kuchyne (2. časť)

Časti videa:

    Špecifické daňové výdavky [87 min.]  Platený prístup

    Registračná pokladnica v praxi (e-kasa) [39 min.]  Platený prístup

 •   Špeciality z daňovej kuchyne (2. časť) (ukážka) - PV [1 min.]  Zadarmo

Špeciality z daňovej kuchyne (2. časť)

Publikované: 21. 7. 2019

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Stav: Aktuálne

Minutáž: 126 min.

Cena s DPH: 36 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Obľúbené školenie „Špeciality z daňovej kuchyne“ vám teraz prinášame aj vo forme videoškolenia. Záznam z netradičného seminára s Ing. Vladimírom Ozimým je rozdelený do dvoch samostatných videoškolení.

V druhej časti videoškolenia si môžete vypočuť z miesta, ktoré vám najviac vyhovuje, riešenia najproblematickejších oblastí DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namiešal váš obľúbený daňový poradca na základe častých otázok k problematike zavedenia e-kasy, opravnej položke, odpisu pohľadávky, rezervám účtovnej jednotky, zmarenej investícii, vyplateniu dividend či ďalším rezonujúcim témam v daňovej praxi.

 

Špecifické daňové výdavky

Pohľadávky ako významná daňová téma – opravná položka, odpis pohľadávky, postúpenie

 • Opravné položky z účtovného hľadiska, dôvody ich tvorby a zrušenia pri pohľadávkach z obchodného styku
 • Opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávky z daňového hľadiska, príslušenstvo k pohľadávkam
 • Pohľadávky, ktoré nie sú v konkurze alebo reštrukturalizácii
 • Tvorba opravnej položky k pohľadávkach v konkurze a reštrukturalizácii a oddlženie splátkovým kalendárom z daňového hľadiska od 1. 1. 2018
 • Odpis pohľadávky, ku ktorej bola tvorená opravná položka na základe vlastného rozhodnutia


Rezervy účtovnej jednotky

 • Daňové hľadisko
 • Nevyfakturované dodávky verzus rezerva na nevyfakturované dodávky


Zmarená investícia

 • Vlastné imanie
 • Spoločnosť v kríze
 • Zákaz vrátenia vkladu v kríze (§ 67j)
 • Výsledok hospodárenia (ako súčasť vlastného imania)
 • Zvýšenie a zníženie základného imania z podielov na zisku
 • Úprava zníženia základného imania v Obchodnom zákonníku
 • Účtovno-daňový aspekt


Vyplatenie dividend


Ostatné kapitálové fondy


E-kasa od 1. 4. 2019, resp. 1. 7. 2019

 • princíp fungovania e-kasy klient
 • ako sa pripojiť na e-kasu
 • aké doklady sa musia vyhotovovať cez e-kasu
 • čo v prípade, ak nie je prístup na internet alebo mešká odozva z e-kasy

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner

--%>