Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny

Časti videa:

  •   Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny (ukážka)   Zadarmo
  •   Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny (časť 01) [121 min.]  Platený prístup

      Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny (časť 02) [144 min.]  Platený prístup

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny

Publikované: 19. 4. 2017

Lektor: PhDr. Mária Munková

Stav: Aktuálne

Právny stav od: 1. 1. 2017

Minutáž: 265 min.

Cena s DPH: 24 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

Odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Posledná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci priniesli do oblasti správy dokumentov na Slovensku niekoľko podstatných zmien. Informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel a nových právnych predpisov nájdete vo videoškolení s PhDr. Máriou Munkovou. Okrem iného spoznáte i zásady odbornej správy neelektronických i elektronických záznamov, systémy správy registratúry, odbornú terminológiu, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov po uplynutí ustanovenej lehoty ich uloženia, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu) a oboznámite sa s novou kategorizáciou pôvodcov, ktorá sa významným spôsobom dotkla aj povinností pôvodcov.

 

Prednáška Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny / 3,00 MB

Najnovšie videoškolenia lektora

Správa registratúry v roku 2019
Správa registratúry a archív organizácie – výklad zákona vrátane poslednej novely v roku 2015

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner

--%>