Vyhľadávanie > JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
11 výsledkov
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Lukajka.jpg

JUDr. Jozef Lukajka PhD. pôsobí v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. Na Úrade na ochranu osobných údajov úspešne absolvoval skúšku na získanie postavenia zodpovednej osoby. Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Partner