Vyhľadávanie > Ing. Mária Horváthová
10 výsledkov
Ing. Mária Horváthová

silluet_woman__300x300.jpg

Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

Partner