Vyhľadávanie > Archívne > JUDr. Juraj Kotrusz
3 výsledky
JUDr. Juraj Kotrusz

Kotrusz.jpg

Lektor pôsobí ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi sa venuje lektorskej činnosti v oblasti právnej praxe a anglickej právnej terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných procesných kódexov sa intenzívne venuje analýze a prednáškam z oblasti Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.

Zdroje

Partner