2 - dňové školenie v Permone: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi

Čo by ste povedali na optimalizačné triky dvoch aktuálne najpopulárnejších lektorov, a to navyše priamo v Tatrách? Pozývame vás na 2-dňové školenie s pobytovým zážitkom, ktoré ulahodí aj náročnejším turistom. Okrem toho, že kompletne nahliadnete na prax DPH uplynulých dní, vypočujete si tiež cenné a overené rady a zároveň si oddýchnete v obľúbenom wellness hoteli Permon****, kde budete zároveň ubytovaní. Odporúčame vám navštíviť nás s vašimi kolegami, s rodinou alebo príďte len tak sami. Tešíme sa na vás. 

Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE.

Popis

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

1. deň (27. 9. 2021): Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Formy stravovania z účtovného a daňového hľadiska (komplexný pohľad z účtovného a daňového hľadiska vrátane DPH)

 • stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení
 • stravovanie prostredníctvom tretej osoby a stravovacích poukážok
 • finančný príspevok na stravovanie
 • očakávané zmeny z pohľadu stravovacích poukážok a finančného príspevku 

 

Daňový výdavok verzus nedaňový výdavok a vybrané témy

 • podstata daňového výdavku a obhajoba pred daňovou kontrolou
 • špecifický majetok osobnej potreby a daňový dosah
 • výdavky daňovo uznané až po zaplatení a účtovno-daňový aspekt
 • likvidácia, manká a škody zásob a daňový aspekt
 • predaj, škoda a likvidácia dlhodobého majetku

 

Správne stanovenie vstupnej ceny z účtovného a daňového hľadiska pre účely odpisovania (príklady rôznych rozdielnych oceňovaní)

 • kúpa majetku po skončení prenájmu
 • darovanie  majetku do spoločnosti
 • prevod obchodného majetku z osobného užívania do majetku podnikateľa –FO

 

Pohľadávky a záväzky v roku 2021:

 • opravné položky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
 • odpis pohľadávky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
 • odpis záväzkov v účtovnej jednotke a vplyv na základ dane
 • kapitalizácia pohľadávok spoločníkov do kapitálových fondov spoločnosti (účtovno-daňový aspekt)

 

Nerozdelený zisk a vklad do ZI alebo kapitálových fondov

 

Poskytovanie úverov a pôžičiek

 • účtovanie o úrokoch na strane veriteľa aj dlžníka
 • úroky z pohľadu závislých vzťahov
 • úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
 • úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu 

 

Odpisovanie majetku a porovnanie s novinkou u mikrodaňovníka 

 • štandardný postup pri odpisovaní majetku (zaradenie a odpisovanie)
 • odpisovanie majetku u mikrodaňovníka (kto je mikrodaňovník a akú má výhodu)
 • zmeny v odpisovaní majetku v roku 2021 pri špecifických budovách, ako napr. kúpeľná starostlivosť a vlastné ubytovne

Rešerš očakávaných zmien v oblasti dane z príjmov a účtovníctva

 

2. deň (28. 9. 2021): Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH § 38 – predaj nehnuteľností a uplatnenie správneho režimu dane; kedy možno predať nehnuteľnosť s daňou, s oslobodením od dane, s prenesením daňovej povinnosti; spresnenie časového momentu 5-ročného obdobia; dosah predaja nehnuteľnosti na uplatňovanie práva na odpočítanie DPH; povinnosť vrátenia DPH; predaj a kúpa bytov a odpočet DPH a iné
 • Trojstranný obchod na príkladoch z praxe – aké sú podmienky, vykazovanie trojstranného obchodu v daňovom priznaní, súhrnnom výkaze; pozor na porušený trojstranný obchod; preukazovanie oslobodenia; upozornenia na chyby z pohľadu slovenských firiem
 • Ako správne fakturovať služby do zahraničia? – čo má vplyv na fakturáciu, odkazy na faktúre, vykazovanie v daňovom priznaní, súhrnnom výkaze, miesto dodania služieb
 • Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 • Aplikačné otázky po vstupe slovenského e-shopu do osobitnej úpravy – predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 (ONE STOP SHOP) – podmienky pre vstup prahová hodnota; základné informácie k podávaniu „formulára daňového priznania v OSS“; daňový režim pri tovare dodanom do 30.6.2021 a vrátenom po 1.7.2021; dátum vykazovania dodávok v daňovom priznaní OSS pri preddavkoch, vyúčtovacích faktúrach a dobropisoch; odpočítanie dane v osobitnej úprave OSS; prepočet kurzu pri platbách v inej mene; záznamová povinnosť v OSS a iné
 • Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
 • Oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
 • Vybrané aplikačné problémy DPH z praxe na príkladoch
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze tovaru z tretích krajín v hodnote 22 eur
 • Refundácia DPH z EÚ – nákup  nástrojov, na ktorých sa vyrábajú výrobky v zahraničí, preddavky a nárok na vrátenie dane
 • Pripravované nové úpravy v zákone o DPH a daňovom poriadku – zavedenie oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov, rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH, prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov
 • Diskusia


Harmonogram

1. deň (27. 9. 2021): Ing. Vladimír Ozimý

08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 10:30   Prednáška

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Prednáška

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:30 Prednáška spojená s diskusiou

 

2. deň (28. 9. 2021): Ing. Soňa Ugróczy

08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 10:30   Prednáška

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Prednáška

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:30 Prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa: obed v hotelovej reštaurácií formou švédskych stolov, rozsiahle študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie.

 

2- dňového školenia je možné sa zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním. V cene školenia nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli PERMON. Účastníci školenia (príp. rodinný príslušník, ktorý bude s vami v izbe ubytovaný) majú na ubytovanie v Grand hotel Permon**** dohodnutú zvýhodnenú cenu ubytovania.

 

Pobyt s ubytovaním na 1 noc zahŕňa navyše:

 • ubytovanie v hoteli PERMON**** (podľa zvoleného počtu nocí);
 • miestny poplatok;
 • raňajky a večere formou švédskych stolov;
 • nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy) a k večeri (džúsy) podľa dennej ponuky reštaurácie;
 • parkovanie;
 • neobmedzený vstup do wellness komplexu;
 • doplnkové služby (fitnescentrum, biliard, stolný tenis)

 

Cena ubytovania:

Počet osôb

Ubytovanie na 1 noc  

27-28.9.2021

Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe

108 € s DPH/osoba

Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe

128 € s DPH/osoba

 

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese firmy@hotelpermon.sk.

 

   Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné spraviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 7 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
Od: 27. 9. 2021
Do: 28. 9. 2021
Vysoké TatryMapa240 €Zrealizované
Od: 27. 9. 2021
Do: 28. 9. 2021
online180 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie, webináre, online školenia

Záznam zo školenia online: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi
2 - dňové školenie online: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam zo školenia online: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi
Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.