Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch od 1. 1. 2019 a od 1. 7. 2019

V priebehu roka 2019 nadobudli účinnosť ďalšie rozsiahle zmeny v zákone o odpadoch. Práve táto rýchlo meniaca sa oblasť prináša firmám, ako aj subjektom verejnej správy a samosprávy nespočetné množstvo povinností, ktoré sa od roku 2016 neustále menia. Veľké zmeny, ako zdraženie obalov pre výrobcov, nové definície a pojmy, doplnenie nových cieľov recyklácie komunálneho odpadu, cieľov recyklácie odpadov z obalov či ďalšie nariadenia, ktoré zasiahnu mnohých podnikateľov, by mali pribudnúť už čoskoro.

 

O tom, ako na plnenie zákona o odpadoch „bez starostí“ si v nadväznosti na posledné schválené zmeny vysvetlíme na školení s Ing. Petrom Gallovičom, kde získate kompletný výklad povinností nielen z pohľadu zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov, ale najmä z pohľadu reálnych skúseností z praxe. Chýbať nebude ani prehľad očakávaných zmien pre nasledujúce obdobie.

Program

 • Prehľad platných právnych predpisov odpadového hospodárstva a rozsah ich zmien
 • Prehľad ustanovení zákona o odpadoch s poukázaním na posledné schválené zmeny

  - Základné ustanovenia a základné pojmy

  - Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb

  -  Rozšírená zodpovednosť výrobcov

  -  Osobitné prúdy odpadov

  - Komunálny odpad

  - Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania

  - Zodpovednosť za porušenie povinností  

 • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov a posledné zmeny
 • Diskusia

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
11. 11. 2019Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

PG_nov.JPG
Ing. Peter Gallovič

Expert v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Na začiatku kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník. Od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva, a to najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice – okolie, neskôr v súkromnej sfére. V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti odpadového hospodárstva. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Novela zákona o odpadoch pre podnikateľov od 27. 12. 2019
Novela zákona o odpadoch pre obce od 27.12.2019
Novela zákona o odpadoch – prehľad zmien od 27.12.2019

Funkcie

Partner

--%>