Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi.

 

Medzi tohtoročné menu sme zaradili stále aktuálnu tému, a to zavedenie e-Kasy ako aj s ňou súvisiace doklady a princíp ich účtovania. Vypočuť si alebo sa priamo zapojiť môžete aj do diskusie k ďalším témam, ako sú špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou, nesplácanie záväzkov a dosah na základ dane, pohľadávky po splatnosti, vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov, oprava základu dane z pohľadu dane z príjmov a DPH alebo ďalšie špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede a množstvo užitočných daňových trikov.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Videoškolenie: Daňový výdavok v roku 2019


Program

Menu č. 1 – Špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou

 • výdavky na stravovanie na pracovnej ceste pre zamestnancov a daňový výdavok zamestnávateľa
 • nárokovateľné a dobrovoľné náhrady vyplácané zamestnancovi a vplyv na základ dane u zamestnávateľa a zamestnanca (stravné nad limit, poskytnutie špecifických hotelových služieb, napr. ako wellness...)
 • výdavky na ubytovanie hradené za tretie osoby a princíp daňového výdavku verzus metodický prístup finančnej správy
 • právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z výdavkov na pracovnej ceste
 • zahraničné pracovné cesty a DPH ako daňový výdavok
 • cestovný príkaz ako dôkazný prvok ustátia daňového výdavku
 • konateľ a spoločník na pracovnej ceste – práva, povinnosti a vplyv na základ dane

Menu č. 2 – Nesplácanie záväzkov a dosah na základ dane, pohľadávky po splatnosti

 • neuhradené záväzky a úprava základu dane
 • odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
 • odpis neuhradených záväzkov, ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné), a vplyv na základ dane
 • prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
 • opravnáé položka, postúpenie a odpis pohľadávky

Menu č. 3 – Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov

 • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo- účtovný aspekt)
 • tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)
 • použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov, dosah na spoločníka
 • dividendy a daňovo- odvodový dosah na spoločníka
 • vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom, a vplyv na zdanenie
 • vyplatenie dividendy členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom, a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane

Menu č. 4 – Podpora predaja z účtovno-daňového hľadiska, reklamné predmety a obchodné vzorky

 • reklamná súťaž a vyplatenie výhry pre účastníkov súťaže (účtovno- daňový aspekt, daň z príjmov a DPH) – bezplatné dodanie tovaru a služby
 • reklamné predmety z účtovno- daňového hľadiska (vrátane DPH)
 • obchodné vzorky z účtovno- daňového hľadiska (vrátane DPH)

Menu č. 5 – Vybrané špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska

 • prvé zimné pneumatiky a vplyv na ocenenie majetku
 • refakturácia nedaňových výdavkov a vplyv na základ dane u daňovníka
 • refakturácia verzus prechodná položka na účely DPH
 • technické zhodnotenie verzus oprava
 • licencie ako dlhodobý nehmotný majetok a daňová uznateľnosť odpisu

Menu č. 6 – Oprava základu dane z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • oprava chýb minulých účtovných období a dosah na základ dane a účtovný princíp
 • oprava základu dane podľa § 25 (objektívna skutočnosť) ZoDPH
 • oprava základu dane (subjektívna chyba z pohľadu DPH)
 • zrušenie faktúry z dôvodu nesplácania faktúr a vplyv na základ dane a DPH

Menu č. 7 – Princípy Ekasy, doklady z Ekasy a ich učtovanie

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 


Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
10. 9. 2019Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
84 €Zrealizované
11. 9. 2019Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
84 €Zrealizované
12. 9. 2019Bratislava

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Ako sa k nám dostať

Mapa
84 €Zrealizované
13. 9. 2019Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
84 €Zrealizované
18. 9. 2019Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
84 €Zrealizované
4. 10. 2019Poprad

Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825/3, Poprad

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


 

Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Daňový výdavok v roku 2019

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Predaj tovaru cez e-shop do EÚ a systém MOSS od 1. 7. 2021
Predaj a nájom nehnuteľností z pohľadu DPH a DzP v roku 2021
Poskytovanie stravného zamestnancom v praxi od 1. 3. 2021 (daňovo-účtovný pohľad)

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.