Daň z príjmov PO, FO- novely zákona za rok 2019 a od 1.1.2020

Podrobný prierez zmenami v zákone o dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby, a to všetko počas jediného dňa! Školenie je vedené lektorkami s dlhoročnou praxou, vďaka čomu získate množstvo praktických vedomostí, ktoré vám pomôžu s bezproblémovým prijatím zásadných legislatívnych noviniek v roku 2019 a 2020. Časť školenia budeme venovať tohtoročným a stále aktuálnym témam, ako je napríklad vplyv dane z poistenia na základ dane z príjmov PO, daňové výdavky zamestnávateľa na rekreačné poukazy, odpis pohľadávok v exekúcii, sociálne podniky a ďalším. Okrem aktuálnych povinností, ktoré vás čakajú na prelome rokov 2019/2020 podrobne nahliadneme aj na avizované „zásadné“ zmeny od 1. 1. 2020 a pre nasledujúce roky. Na školení sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o novinkách, či už podnikáte ako fyzická alebo ako právnická osoba. Celý program bude navyše doplnený o reálne príklad z praxe a o diskusiu v rámci, ktorej si môžete ozrejmiť všetky nejasnosti vyplývajúce z aktuálnej či pripravovanej legislatívy.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

Daň z príjmov PO

 • Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2019
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. – pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zákon č. 112/2018 Z. z. – sociálne podniky
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. – vplyv dane z poistenia na základ dane z príjmov PO
  • Zákon č. 347/2018 Z. z. – daňové výdavky zamestnávateľa na rekreačné poukazy
  • Zákon č. 385/2018 Z. z. a zákon č. 88/2019 Z. z. – náklady na osobitný odvod obchodných reťazcov
  • Zákon č. 4/2019 Z. z. – technické zhodnotenie majetku verejného subjektu
  • Zákon č. 155/2019 Z. z. – náklady na podnikové štipendiá
  • Zákon č. 221/2019 Z. z. – podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii
  • Zákon č. 233/2019 Z. z. – odpis pohľadávok v exekúcii
  • Zákon č. xxx/2019 Z. z. – priama novela ZDP v rokovaní Národnej rady SR – zmeny v nákladoch po zaplatení, podpora elektromobility, úpravy v odpočte nákladov na výskum a vývoj a iné
 • Nové tlačivo daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od r. 2020 - úprava „vkladu“, oslobodené výnosy, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, zdroj príjmov nerezidentov na území SR, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa, nová sadzba dane z príjmov právnickej osoby, preddavky na daň, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, nové pravidlá pre určovanie zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex offo, registračná povinnosť právnickej osoby a iné
 • Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

 

Daň z príjmov FO

 • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2019
  • Zákon č. 347/2018 Z. z. – príspevok na rekreáciu
  • Zákon č. 368/2018 Z. z. – nepeňažné plnenie za účelom ubytovania zamestnanca
  • Zákon č. 10/2019 Z. z. – zvýšenie sumy daňového bonusu
  • Zákon č. 54/2019 Z. z. – zmena podmienok na oslobodenie 13. platu
  • Zákon č. 155/2019 Z. z. – podnikové štipendiá
  • Zákon č. 221/2019 Z. z. – znižovanie administratívnej záťaže
 • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2020 a neskôr
  • Zákon č. 228/2019 Z. z. – príspevok za zásluhy v športe
  • Zákon č 301/2019 Z. z. – napr.:
 • Definícia vkladu
 • Príjmy oslobodené od dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení vyplatených, resp. poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
 • Ocenenie výdavku v súvislosti s virtuálnou menou
 • Náhrada za stratu zdaniteľného príjmu
 • Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva
 • Platenie preddavkov  na daň z príjmov fyzickej osoby
 • Zaokrúhľovanie
 • Zákon č. 315/2019 Z. z. – sadzba dane
 • Zákon č. 316/2019 Z. z. – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • Zákon č. 319/2019 Z. z.– príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška daň z príjmov PO ( Ing. Dimitrovová)
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou daň z príjmov PO ( Ing. Dimitrovová)
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00 - 13.30 prednáška spojená s diskusiou daň z príjmov PO ( Ing. Dimitrovová)
13.30 - 15.00 prednáška spojená s diskusiou daň z príjmov FO ( Ing. Prajová)

 

možnosť parkovania:

- na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 4 eur/deň – platí sa pri prezentácii

- v okolí zadarmo

 

Účastnícky poplatok 66 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
5. 12. 2019Bratislava

COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov

Mapa
66 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Mária Dimitrovová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
Ing. Marcela Prajová

Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb. Od roku 1991 pracuje vo finančnej správe SR  a od roku 2000 pôsobí ako metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti. Má dlhoročné skúsenosti s lektorskou a publikačnou činnosťou.


Funkcie

Partner

--%>