Daňový rešerš 2020 – Dane z príjmov a DPH

Nepremeškajte užitočné školenie pre prax, na ktorom sa oboznámite s potrebnými informáciami na aktuálne témy v oblasti dane z príjmov a DPH.

 

Zrekupitulujeme si prehľad kľúčových opatrení, ktoré sa „vypínajú“ po odvolaní mimoriadnej situácie s uvedením termínov, čo kedy treba splniť, doplatiť a podať. V akej výške sa platia preddavky na daň z príjmov, aká časť preddavkov na daň sa nedorovnáva, aké povinnosti treba splniť voči zamestnancom, dokedy schváliť účtovnú závierku, audítorskú a výročnú správu, spustili sa splatnosti preddavkov na daň z motorových vozidiel, začali plynúť lehoty pre daňové konania a iné. Daňový pohľad na mimoriadne výdavky v čase pandémie.

 

Nepremeškajte možnosť, a to právo na odpočet „minulých daňových strát“ za rok 2015-2018 až do výšky 1.000.000 eur!!! Týka sa aj daňových subjektov, ktoré už podali daňové priznanie.

 

Ako správne posúdiť zdaniteľnosť príjmu dotácie na nájomne a prvú pomoc – daňový a účtovný pohľad. Od 21.7.2020 došlo k podstatnej zmene úprave pravidiel pre uplatnenie výdavkov na PHL.

 

Čakajú Vás užitočné informácie pre uplatnenie daňových výdavkov za rok 2020 na príkladoch z praxe – nové pravidlá na položky podmienené zaplatením od 1.1.2020, vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň, uplatňovanie zrážkovej dane na príkladoch,

 

V ďalšej časti si vysvetlíme vybrané príklady na DPH z praxe, napríklad preukazovanie splnenia podmienok oslobodenia pri predaji tovaru do EU po 1.1.2020, príklady na odpočítanie DPH, nový pohľad na opravu základu dane a iné.

 

Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že pre bezpečnosť a ochranu vášho zdravia, sme sa rozhodli nahradiť školenia formou webinára, ktorý môžete sledovať priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia vášho domova. Náhradný webinár sa bude konať 11. 11. 2020. Počas celého webinára budete mať možnosť prostredníctvom chatu klásť otázky lektorke/lektorovi, na ktoré vám následne odpovedá. Po zrealizovaní webinára navyše dostanete k dispozícií jeho videozáznam. Zákazníkov, ktorí už majú zakúpenú vstupenku na dané školenie budeme o ďalšom postupe informovať emailovou alebo telefonickou formou.
Podrobnosti webinára 11. 11.2020  nájdete TU

Popis

Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

I. blok: Prehľad kľúčových opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie s uvedením termínov, čo kedy treba splniť, doplatiť, podať

 • Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019  uplynie 2.11.2020 a čo potom...
 • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb - daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky), v akej výške platiť preddavky po podaní daňového priznania
 • Povinnosti z titulu ročného zúčtovania voči zamestnancom, asignácie dane 2 %
  Lehoty na overenie a zverejnenie účtovnej závierky, audítorskej a výročnej správy, oznámenia o schválení UZ za rok 2019
 • Odpočet „minulých daňových strát“ za rok 2015-2018  až do výšky 1.000.000 eur.  Týka sa aj daňových subjektov, ktoré už podali daňové priznanie!!! (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát na príklade)
 • Dňom 1.10.2020 sa naštartovali všetky daňové konania, ktoré boli prerušené
 • Preddavky na daň z motorových vozidiel treba doplatiť 

II. blok: Aktuálne témy pre DAŇ Z PRÍJMOV

 • Od 21.7.2020 sú nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov PHL  - zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dopad na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • Príspevok „prvá pomoc“ – účtovanie, zdaniteľnosť príjmu
 • Dotácia na nájomné v čase pandémie – účtovanie, zdaniteľnosť príjmu, DPH
 • Vybrané témy na uplatnenie daňových výdavkov (napr. zriadenie internetu pre zamestnanca na homeoffice, mimoriadne výdavky v čase pandémie a mnohé iné)
 • Nové pravidlá na položky podmienené zaplatením § 17 ods. 19 ZDP od 1.1.2020 v príkladoch (provízie a sprostredkovanie bez limitu 20%, zmluvné pokuty a sankcie ako daňový výdavok, manažérske služby a poradenské služby z podmienkou úhrady a iné)
 • Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (ocenenie majetku pre daňovú základňu; spevnenie príjazdovej cesty, predaj rozostavanej nehnuteľnosti; oprava vs. technické zhodnotenie, upozornenie na chyby v zmluvách pri obstaraní nehnuteľnosti; zmluvy o výpožičke od 1.1.2020 a iné)
 • Uplatňovanie zrážkovej dane pri platbe do zahraničia (napr. platba za software a jeho údržbu, nájomné platené do zahraničia)

III. blok: Aktuálne témy pre DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020
 • Zhrnutie podmienok pre dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 po 1.1.2020 (pravidlá na preukazovanie oslobodenia, ako má vyzerať vzor potvrdenia pri predaji tovaru do EU?, lehota na disponovanie dôkazov pri predaji do EU, upozornenie na časté chyby)
 • Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1.1.2020 – napr. darovanie notebooku zamestnancovi)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby  - informácia k pripravovanej zmene od roku 2021
 • Vybrané príklady z praxe na odpočítanie DPH
 • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský reverscharge)

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
11. 11. 2020online

online

Mapa
90 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.