DPH a daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DPH a v zákone o dani s príjmov, tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne vás informovať o jednotlivých nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo svojej praxi. V rámci programu sa dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť hneď v prvých mesiacoch a nadobudnete aj ďalšie praktické vedomosti, ktorými by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali disponovať. Domov si odnesiete celý rad praktických informácií, vďaka ktorým budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky vaše nejasnosti týkajúce daňovej a účtovnej problematiky.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 •  Online publikácia: Zákon o DzP, Zákon o DzPH, Zákon o správe daní, Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Program

Daň z príjmov

 

 • Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový dosah)
  • sprostredkovateľské odmeny
  • normy a certifikáty
  • zmluvné pokuty a penále
  • nájomné
  • štúdie
  • poradenské a právne služby
  • reklamné služby a daň z poistenia
  • sponzorské
 • Odpisovanie majetku
  • zavedenie novej odpisovej skupiny
  • odpisy nehmotného majetku
  • odpisy hmotného majetku s aspektmi daňového zákona (prenájom, prerušenie, predaj)
  • zaokrúhľovanie daňových odpisov
 • Dividendy od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska
  • čo sa považuje za dividendu a dosah na zdanenie
 • Predaj obchodného podielu  a daňový dosah 
  • kedy sa dividenda zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
 • Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt)
  • predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1. 1. 2020
  • predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1. 1. 2020
  • precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
 • Preddavky na daň z príjmov
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
 • Opravná položka a odpis pohľadávky od 1. 1. 2020
  • daňový dosah tvorby opravnej položky od 1. 1. 2020 na pohľadávku
  • daňový dosah odpisu pohľadávky od 1. 1. 2020
 • Rezervy a zmeny od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
 • Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
 • Sadzby dane z príjmov pre FO a PO – čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby dane z príjmov
 • Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
 • Výpožička v praxi – daňový dosah od 1. 1. 2020 so zmenami
 • Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1. 1. 2020

 

Daň z pridanej hodnoty

 

 • Preprava tovaru v rámci EÚ
  • zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
  • zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
  • priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou
 • Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
 • Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1. 1. 2020
 • Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
  • zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
  • bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
  • dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť
 • Zmena  využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr. automobil)
  • povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1. 1. 2020
  • predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane
 • Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1 700 eur
  • rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou
 • Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1. 1. 2020
 • Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie, letenky a nerefakturácia takýchto plnení
  • základné princípy práva na odpočítanie dane
  • riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

 

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
27. 2. 2020Bratislava

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Mapa
84 €Zrealizované
28. 2. 2020Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
84 €Zrealizované
4. 3. 2020Poprad

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad

Mapa
84 €Zrealizované
5. 3. 2020Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Mapa
84 €Zrealizované
6. 3. 2020Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
84 €Zrealizované
9. 3. 2020Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
84 €Zrealizované
10. 3. 2020Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
84 €Zrealizované
11. 3. 2020Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o DzP, Zákon o DzPH, Zákon o správe daní, Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam z webinára: Daňové priznanie PO a FO zdaňovacie obdobie 2019
Záznam z webinára: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Funkcie

Partner

--%>