Kamerové systémy v praxi podľa usmernení EDPB zo dňa 29.1.2020

Od roku 2020 je v platnosti nové usmernenie Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB), ktoré pôvodné všeobecné nariadenia o ochrane údajov (GDPR) nemení, ale iba bližšie vykladá ustanovenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov kamerovými systémami. Obsah seminára mapuje základné zásady, technické nastavenia, ako aj povinnosti prevádzkovateľov kamerových systémov, ktoré musia zosúladiť s požiadavkami GDPR.

 

Počas celého školenia budú lektori dbať na to, aby ste jednotlivé nariadenia správne pochopili a vedeli ich implementovať do svojej praxe. Po jeho absolvovaní, preto budete vedieť, ktoré priestory môžu byť monitorované, aké sú lehoty na uchovávanie takéhoto záznamu alebo akou dokumentáciou musí prevádzkovateľ disponovať. Pozornosť venujeme nielen základným otázkam, ale aj špecifickým skutočnostiam spojeným s prevádzkovaním kamerových systémov, ako je napríklad poskytovania videozáznamov tretím stranám alebo postup pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Popis

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

Usmernenia 3/2019 k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom videozariadení sa týkajú kamerových systémov, ktorými sú podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) spracúvané osobné údaje na území Európskej únie. Predmetné usmernenia sa zameriavajú na dôsledné uplatňovanie zásad spracúvania a podmienok zákonného spracúvania vrátane podmienok súvisiacich so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov, vrstvené prístupy k poskytovaniu informácií dotknutým osobám pri získavaní ich osobných údajov, lehoty uchovávania videozáznamov, postupy pri uplatňovaní práv dotknutých osôb a ďalšie skutočnosti spojené s prevádzkovaním kamerových systémov.

 

V priebehu seminára sa oboznámite s princípmi uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov s dôrazom na špecifické pravidlá vzťahujúce sa na kamerové systémy a ich prevádzkovateľov, napríklad:

 • situácie, na ktoré sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov nevzťahuje,
 • ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec,
 • akou dokumentáciou má disponovať prevádzkovateľ kamerového systému,
 • rozsah informácií poskytovaných dotknutej osobe v prvej a druhej vrstve a spôsob ich poskytovania,
 • odporúčané lehoty uchovávania videozáznamov a povinnosti prevádzkovateľa, ktorý potrebuje videozáznamy uchovávať dlhšie,
 • pravidlá poskytovania videozáznamov tretím stranám,
 • postupy prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb,
 • test proporcionality, ak je spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

 

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.45 prestávka s koláčikom

10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
29. 9. 2020Bratislava

Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Mapa
120 €Zrealizované

Profil lektora

Macova_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Profil lektora

Mgr. Viliam Mizák.jpg
Mgr. Viliam Mizák

Problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov SR venuje viac než 14 rokov s trvalým zameraním na dozorné činnosti úradu. Jeho skúsenosti získané v rámci kontrol zameraných na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú na rozsiahle spektrum spracovateľských činností prevádzkovateľov a ich sprostredkovateľov.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Kamerové systémy a ochrana osobných údajov (zmena nariadenia od 28. 1. 2020)

Najbližšie školenia lektora


Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.