Konferencia: Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2021 a zmeny pre rok 2022

Rovnako ako počas uplynulých šiestich ročníkov, aj v tento predvianočný čas vás pozývame na obľúbenú konferenciu do populárneho Grandhotela Starý Smokovec****. V poradí už 7. ročník PP konferencie sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2022. Nenechajte si preto ani tento rok ujsť obľúbenú akciu – samozrejme pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení.

 

Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2021 a zároveň sa dozviete o všetkých legislatívnych zmenách z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2022. Nikde inde nenájdete porovnateľnú akciu z pohľadu množstva zaujímavých a dôležitých informácií.

Popis

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike


Program

1. deň (08.12.2021): Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca,  Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

9:00 – 9:30 hod. registrácia účastníkov

9:30 – 10:45 hod. Zmeny v zákone o DPH a DAŇOVOM PORIADKU účinné od 1. 1. 2022

Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

 • Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov (termín od 15.11.2021), rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH, prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov
 • Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2022:
  • rušia sa registračné kartičky DPH,
  • rozšírenie inštitútu ručenia za daň – väzba na oznamovanie bankových účtov platiteľov dane,
  • osobitný spôsob úhrady dane na osobný účet daňovníka, tzv. split payment a iné.
 • Novela zákona o správe daní (DAŇOVÝ PORIADOK) účinná od 1.1.2022:
  • transparentné kritériá pre hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti daňových subjektov,
  • bonusy vysokej daňovej spoľahlivosti – pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu,
  • nová úprava pre nazeranie do spisu, vypočutie svedka, dokazovanie,
  • zníženie úhrady za záväzné daňové stanovisko,
  • nový inštitút rozhodnutie o vylúčení a iné.

10:45 – 11:00 hod. káva s občerstvením

11:00 – 12:00 hod. Zmeny v zákone o DPH a DAŇOVOM PORIADKU účinné od 1. 1. 2022 (pokračovanie v prednáške)

Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

12:00 – 13:00 hod. obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2022

Ing. Vladimír Ozimý,  daňový poradca

 

2. deň (09.12.2021): Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca,  Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, Júlia Pšenková

8:30 – 9:00 hod. registrácia účastníkov

9:00 – 10:30 hod. Vybrané aktuálne témy k DPH

Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

 • Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo – upozornenie na chyby, nesprávnu aplikáciu zákona, servis verzus oprava a ako má byť správne fakturácia, dodanie na základe zmluvy o dielo verzus kúpna zmluva, určenie základu dane
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch – predaj tovaru a poskytovanie služieb, nadobudnutie tovaru z EÚ, tovar s inštaláciou, montážou, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia, z EÚ, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti, bezodplatné dodanie a iné
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ a do tretích štátov – príklady z praxe
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady nesprávneho odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, odpočet DPH z minulých rokov), odpočítanie dane z nákupu nehnuteľností, bytov a z prenájmu
 • Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 • Upozornenie na správne uvádzanie dodávok v daňovom priznaní – predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 (ONE STOP SHOP)
 • Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
 • Oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
 • Diskusia

10:30 – 10:40 hod. káva s občerstvením

10:40 – 12:00 hod. Novela zákona o účtovníctve od roku 2022 a pohľad na virtuálne meny za rok 2021 a 2022 z účtovného a daňového hľadiska

Ing. Vladimír Ozimý

12:00 – 13:00 hod. obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod. Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022

Júlia Pšenková

Zákonník práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde
 • nárok na dovolenku 

14:30 – 15:00 hod. diskusia

 

3. deň (10.12.2021): Júlia Pšenková

 

8:30 – 9:00 hod. registrácia účastníkov

9:00 – 10:30 hod. Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022 (pokračovanie)

Júlia Pšenková

Sociálna poisťovňa

 •  vymeriavací základ pre poistné odvody
 • vymeriavací základ pre PN
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach
 • spätne priznaný starobný alebo invalidný dôchodok

Zdravotné poistenie

 • zmeny v oznamovacích povinnostiach

Daň zo závislej činnosti

 •  daňové veličiny platné od 1.1.2022
 •  daňový bonus na deti

10:30 – 10:40 hod. káva s občerstvením

10:40 – 12:00 hod. Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022 (pokračovanie)

Júlia Pšenková

12:00 – 13:00 hod. obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

Júlia Pšenková

 • termíny, lehoty
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o ročné zúčtovanie
 • nezdaniteľné sumy na daňovníka, manžela/manželku
 • daňový bonus na deti, úrok z úveru
 • postup pri RZD
 • vyrovnanie výsledkov
 • ročné hlásenie o dani

 


Harmonogram

Účastnícky poplatok zahŕňa: obed v hotelovej reštaurácii formou švédskych stolov, rozsiahle študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie a pre ubytovaných aj večere formou bufetu.

 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Účastníci konferencie majú do 22. 11. 2021 nárok na zľavnené ubytovanie v Grand Hoteli Starý Smokovec****.
 

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Štandard izba

Izba DELUXE

 

 

Jednolôžková

Dvojlôžková

Jednolôžková

Dvojlôžková

85 €

95 €

105 €

115 €


Termíny ubytovania:

 • 8. –10. 12. 2020  (všetky tri dni konferencie)
 • 8. – 9. 12. 2020  (1. a 2. deň konferencie)
 • 9. – 10. 12. 2020  (2. a 3. deň konferencie)
 • 7. – 10. 12. 2020  (predĺžený pobyt)

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 8. – 10. 12. 2021 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk.
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: DAU21
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871.
 • Platnosť zľavy je do 22. 12. 2021. Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít.

Ubytovanie zahŕňa:

 • raňajky formou bufetu
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra
  (1-krát za pobytový deň)
 • papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí
 • wifi pripojenie
 • gopass kartu grátis
 • parkovanie

   Dôležité upozornenie:

V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)

V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)

V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 7 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Vstupenka a cenník

Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie
(bez ubytovania alebo s ubytovaním).

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v cenníku nie je zahrnutá cena za ubytovanie.
Účastníci konferencie však majú nárok na zľavnené ubytovanie v GRANDHOTELI STARÝ SMOKOVEC****.

Varianty vstupeniek pre účastníkov bez ubytovania
 
  cena s DPH
8. – 10. 12. 2021 bez ubytovania 360 eur
8. 12. 2021 bez ubytovania 144 eur
9. 12. 2021 bez ubytovania 156 eur
10. 12. 2021 bez ubytovania 144 eur
Varianty vstupeniek pre ubytovaných hostí
 
  cena s DPH
8. – 10. 12. 2021 s plnou penziou 432 eur
8. – 9. 12. 2021 s plnou penziou 312 eur
9. – 10. 12. 2021 s plnou penziou 312 eur
Živý online prenos
z konferencie
 
  cena s DPH
8. – 10. 12. 2021 bez ubytovania, online stream 252 eur
 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
Od: 8. 12. 2021
Do: 10. 12. 2021
Vysoké Tatry

Grand Hotel Starý Smokovec (variant pre ubytovaných hostí) 

Mapa
432 €Kúpiť
Od: 8. 12. 2021
Do: 9. 12. 2021
Vysoké Tatry

Grand Hotel Starý Smokovec (variant pre ubytovaných hostí) 

Mapa
312 €Kúpiť
Od: 8. 12. 2021
Do: 10. 12. 2021
Vysoké Tatry

Grand Hotel Starý Smokovec (variant bez ubytovania hostí)

Mapa
360 €Kúpiť
8. 12. 2021Vysoké Tatry

Grand Hotel Starý Smokovec (variant bez ubytovania hostí)

Mapa
144 €Kúpiť
Od: 8. 12. 2021
Do: 10. 11. 2021
online252 €Kúpiť
Od: 9. 12. 2021
Do: 10. 12. 2021
Vysoké Tatry

Grand Hotel Starý Smokovec (variant pre ubytovaných hostí) 

Mapa
312 €Kúpiť
9. 12. 2021Vysoké Tatry

Grand Hotel Starý Smokovec (variant bez ubytovania hostí)

Mapa
156 €Kúpiť
10. 12. 2021Vysoké Tatry

Grand Hotel Starý Smokovec (variant bez ubytovania hostí)

Mapa
144 €Kúpiť

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

Julia_Pšenková_121x182px.JPG
Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie, webináre, online školenia

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam zo školenia online: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi
Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.