Konkurz a reštrukturalizácia (6 kreditných bodov)

Vzhľadom na to, že sa blíži termín preukázania odbornej spôsobilosti správcov konkurznej podstaty, pripravili sme pre vás mimoriadny 1-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať chýbajúce kreditné body. Seminár vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií. Program školenia bude zameraný na aktuálne témy týkajúce sa najmä zabezpečovacieho práva v osobnom bankrote, speňažovania v osobnom bankrote alebo správcu konkurznej podstaty a ochrany osobných údajov. Školením vás budú sprevádzať renomovaní odborníci na konkurzné právo, ktorým môžete počas celého seminára klásť konkrétne otázky a hľadať tak možné riešenia problémových situácií vyplývajúcich z praxe. Podujatie je súčasťou odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky.

 

Počet kreditných bodov: 6

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
  • Online publikáciu: Zákon č. 7_2005 Z. z. (zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Program

  • Zabezpečovacie práva v osobnom bankrote - JUDr. Branislav Pospíšil
  • Speňažovanie v osobnom bankrote - JUDr. Branislav Pospíšil
  • Správca konkurznej podstaty a ochrana osobných údajov - JUDr. Danica Birošová

 

HARMONOGRAM:

8.00 – 8.30 prezentácia účastníkov školenia

8.30 – 10.45 I. časť prednášky

10.45 – 11.00 prestávka

11.00 – 12.30 pokračovanie prednášky

12.30 – 13.30 obedňajšia prestávka

13.30 – 15.45 II. časť prednášky

15.45 – 16.00 prestávka

16.00 – 17.30 pokračovanie prednášky

 

Účastnícky poplatok obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
28. 11. 2019Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

silluet_man__300x300.jpg
JUDr. Branislav Pospíšil

(Pospíšil & Partners, k. s., prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole). V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

Profil lektora

10520766.jpg
JUDr. Danica Birošová

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. , predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín. Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť , a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon č. 7_2005 Z. z. (zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov).pdf / 1,00 MB

Funkcie

Partner

--%>

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.