Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie (6 kreditných bodov)

Vzhľadom na to, že termín preukázania odbornej spôsobilosti správcov konkurznej podstaty sa blíži, pripravili sme pre vás mimoriadny 1-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať chýbajúce kreditné body. Program seminára vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií. Školením vás budú sprevádzať renomovaní odborníci na konkurzné právo, ktorým môžete počas celého seminára klásť konkrétne otázky a hľadať tak možné riešenia problémových situácií vyplývajúcich z praxe. Podujatie je súčasťou odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky.

 

Počet kreditných bodov: 6

Popis

6-kreditov-pre-spravcov_185x60 (2)

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
  • Online publikáciu: Zákon č. 7_2005 Z. z. (zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Program

  • Výzvy, ktoré stoja pred nami v oblasti insolvenčného práva – JUDr. M. Maliar
  • Uplatňovanie pokút za oneskorené podanie návrhu na konkurz – skúsenosti z praxe a judikatúra – JUDr. D. Birošová

 

HARMONOGRAM:

8.00 – 8.30 prezentácia účastníkov školenia

8.30 – 10.45 I. časť prednášky

10.45 – 11.00 prestávka

11.00 – 12.30 pokračovanie prednášky

12.30 – 13.30 obedňajšia prestávka

13.30 – 15.45 II. časť prednášky

15.45 – 16.00 prestávka

16.00 – 17.30 pokračovanie prednášky

 

 

 

Účastnícky poplatok obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
29. 11. 2019Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

maliar.jpg
JUDr. Martin Maliar

(Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR). V súčasnosti pôsobí ako štátny zamestnanec v oblasti legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa podieľa na príprave novej legislatívy. Vo svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike obchodného, konkurzného a spotrebiteľského práva.

Profil lektora

10520766.jpg
JUDr. Danica Birošová

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. , predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín. Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť , a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon č. 7_2005 Z. z. (zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov).pdf / 1,00 MB

Najbližie konferencie lektora


Funkcie

Partner

--%>