Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie (8 kreditných bodov)

Mimoriadny 2-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať až 8 kreditných bodov. Program seminára vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií. Počas 2 dní zamerajú odborní garanti svoju pozornosť najmä na osobný bankrot, ale aj ďalšie otázky vyplývajúce z aplikačnej praxe. Podujatie je súčasťou odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky. 

 

Počet kreditných bodov: 8

Program

1. deň   

09:00 – 11:00 – Osobný bankrot (JUDr. Branislav Pospíšil)

11:00 – 12:00 – Obed   

12:00 – 14:00 – Práva a povinnosti správcu konkurznej podstaty (JUDr. Danica Bírošová)

14:00 – 14:30 – Prestávka s občerstvením   

14:30 – 17:00 – Aplikačná prax osobný bankrot (JUDr. Branislav Pospíšil)   

                     – Poznatky z aplikačnej praxe osobný bankrot (JUDr. Danica Bírošová)

2. deň   

09:00 – 11:00 – Najčastejšie otázky – osobný bankrot (JUDr. Martin Maliar)

11:00 – 12:00 – Obed   

12:00 – 16:00 – Nástrahy a výzvy v elektronizácii justície (JUDr. Martin Maliar)

                     – Obchodný register a budúce zmeny v jeho fungovaní (JUDr. Martin Maliar)

 

Účastnícky poplatok 144 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
Od: 6. 12. 2018
Do: 7. 12. 2018
Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
144 €Zrealizované

Profil lektora

maliar.jpg
JUDr. Martin Maliar

(Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR). V súčasnosti pôsobí ako štátny zamestnanec v oblasti legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa podieľa na príprave novej legislatívy. Vo svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike obchodného, konkurzného a spotrebiteľského práva.

Profil lektora

JUDr. Branislav Pospíšil

(Pospíšil & Partners, k. s., prednášajúci na Paneurópskej vysokej škole). V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

Profil lektora

10520766.jpg
JUDr. Danica Birošová

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. , predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín. Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť , a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Aktuálne trendy v judikatúre konkurzných súdov
Zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii účinné od 1. 1. 2018

Najbližšie školenia lektora


Funkcie

Partner