Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie. Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť, akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať, na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu, dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie, ako je to s úľavami pri odvodoch, dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania a splniť si ďalšie daňové povinnosti za rok 2019, ako ďalej s dohodami a to najmä študentami, ako je to s čerpaním dovoleniek, ako čo najlepšie optimalizovať organizáciu pracovného času, aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu zamestnancov, prípadne máte ďalšie otázky týkajúce sa mzdového účtovníctva, pripravili sme pre vás praktické živé školenie. 

 

Každý účastník dostane navyše unikátnu publikáciu ODVODY 2020 (autor: J. Mihál a J. Motyčková) úplne ZDARMA.

 

Hygienické opatrenia a pokyny:

 • Ubezpečujeme vás, že všetky uvedené termíny školenia budú prebiehať podľa vládou vyhlásených hygienických štandardov.
 • Zároveň prosíme všetkých účastníkov, aby si nezabudli priniesť vlastné rúško.

 

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

 

 

Program

 • Rekapitulácia legislatívnych zmien
 • posun lehôt na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
 • odpustenie a odklad splatnosti niektorých odvodov
 • zmeny v Zákonníku práce
 • zmeny v zákone o službách zamestnanosti

 

 • Aktuálny stav projektu "Prvá pomoc"
 • opatrenia, ktoré môžu naďalej využiť zamestnávatelia
 • aké zmeny v projekte možno očakávať v letných mesiacoch

 

 • Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky
 • práca z domu
 • možnosti organizácie pracovného času
 • pravidelný a nepravidelný pracovný čas
 • konto pracovného času
 • čerpanie náhradného voľna
 • čerpanie dovoleniek
 • dohody (študenti)
 • dočasné pridelenie inému zamestnávateľovi
 • výpovede, výpovedná doba, odstupné
 • očakávané zmeny

 

 • Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

V cene je zahrnutý rozsiahly pracovný materiál, občerstvenie a obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Pozor, prípadné poplatky za parkovanie nie sú zahrnuté v cene.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
16. 6. 2020Bratislava

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Mapa
96 €Zrealizované
17. 6. 2020Žilina

Hotel Holiday Inn, Športová 2

Mapa
84 €Zrealizované
18. 6. 2020Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
84 €Zrealizované
19. 6. 2020Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
84 €Zrealizované
22. 6. 2020Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
84 €Zrealizované
24. 6. 2020Prešov

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov

Mapa
84 €Zrealizované
26. 6. 2020Trnava

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

RNDr Jozef Mihál.jpg
RNDr. Jozef Mihál

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.  Videoprofil nájdete tu


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Ošetrovné a nemocenské počas krízovej situácie

Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny (záznam z webinára - nie je súčasťou ročného prístupu)
Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner

--%>