Ochrana osobných údajov

Vo videoškolení lektorka JUDr. Marcela Macová, PhD. rozoberá zmeny v ochrane osobných údajov pre spoločnosť Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
6. 8. 2018Banská Bystrica €Zrealizované
6. 8. 2018Bratislava €Zrealizované
6. 8. 2018Košice €Zrealizované
6. 8. 2018Nitra €Zrealizované
6. 8. 2018Nízke Tatry €Zrealizované
6. 8. 2018Poprad €Zrealizované
6. 8. 2018Prešov €Zrealizované
6. 8. 2018Sliač €Zrealizované
6. 8. 2018Tatranská Lomnica €Zrealizované
6. 8. 2018Trenčianske Teplice €Zrealizované
6. 8. 2018Trenčín €Zrealizované
6. 8. 2018Trnava €Zrealizované
6. 8. 2018Vysoké Tatry €Zrealizované
6. 8. 2018Žilina €Zrealizované

Profil lektora

Macova_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“ a popri školeniach zameraných na verejnosť  vyučuje predmet „Ochrana osobných údajov“ aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška Ochrana osbných údajov / 276 kB

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR
Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby – aktualizácia od 25. 5. 2018
Ochrana osobných údajov v samospráve podľa GDPR

Funkcie

Partner