Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Nielen pre začínajúcich personalistov, ale pre všetkých, ktorí si potrebujú prejsť základné pravidlá a postupy v pracovnom práve, pripravujeme fyzické školenie s Ing. Martinou Švaňovou. Počas jediného dňa sa na školení oboznámite s celým životným cyklom zamestnanca – vrátane náležitostí spojených so vznikom pracovného pomeru, osobným spisom zamestnanca, ochranou osobných údajov, rozvrhnutím pracovného času alebo zánikom pracovného pomeru. Oboznámiť sa môžete aj so špecifickejšími činnosťami, ako je monitorovanie zamestnanca, pre ktoré platí od 29. 1. 2020 nové usmernenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, prípadne s riešením disciplinárnych sporov. Po absolvovaní školenia budete okrem iného navyše schopný správne viesť povinnú personálnu dokumentáciu o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov (napr. Zákonníka práce, zákona o archivácii, nariadenia GDPR a iných).

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

 • Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
  • Nábor a výber zamestnanca
  • Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch
 • Vznik pracovného pomeru
  • Spôsoby zamestnávania v zmysle zákonníka práce
  • Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
  • Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti a vzory
 • Osobný spis zamestnanca
  • Vedenie evidencie zamestnanca z pohľadu zákona o archívoch a GDPR
  • Obsah osobného spisu
 • Rozvrhnutie pracovného času
  • Rovnomerné
  • Nerovnomerné
  • Zmennosť
  • Evidencia pracovného času
 • Disciplinárne spory
  • Riešenie disciplinárnych sporov, dodržanie postupu
  • Upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny a neplnenie pracovných povinností – vzory
 • Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
  • Monitorovanie zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
  • Zákaz diskriminácie
 • Zánik pracovného pomeru
  • Spôsoby skončenia pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce
  • Vzory tlačív skončení pracovného pomeru
  • Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
  • Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca
 • Inšpekcia práce a jej priebeh
  • Čo je inšpekcia práce
  • Priebeh inšpekcie a právomoci inšpektorov
  • Aké dokumenty musí mať zamestnávateľ pripravené pre prípad kontroly
  • Výsledok inšpekcie práce
  • Sankcie – pokuty pre zamestnávateľa a jeho zamestnancov

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
Od: 19. 8. 2020
Do: 20. 8. 2020
Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
180 €Zrealizované

Profil lektora

ing-martina-svanova-3.png
Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.