Školenie online: Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov

Počas dvojdňového online školenia s Ing. Martinom Miklášom sa priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia domova oboznámite so základnými princípmi v účtovnej a daňovej oblasti. Webinár je určený rovnako pre začiatočníkov, ako aj pre osoby s pokročilými vedomosťami, ktoré si potrebujú osviežiť legislatívne normy či postupy z aplikačnej praxe.

Školenie budeme vysielať len ONLINE.

Popis

V úvode webinára si priblížime, čo vlastne účtovníctvo je, kto ho vedie a v akom rozsahu. Hneď v prvý deň tiež spoznáte základné pojmy, právne normy, zásady a princípy podvojného účtovníctva, ako aj účtové triedy a skupiny. Keďže neoddeliteľnou súčasťou účtovníctva je poznať tiež problematiku inventarizácie, otvárania a uzatvárania účtovných kníh, oceňovania majetku a záväzkov na účtovné účely alebo na účely zákona o dani z príjmov, kde môže dochádzať k rozdielom, zameriame v druhý deň pozornosť na všetky vyššie menované účtovné činnosti. Program webinára je zostavený tak, aby ste si počas obidvoch dní vypočuli najmä praktické informácie a upozornenia, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť – či už pri vedení účtovníctva alebo pri zostavovaní daňového priznania a účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve. Pre komplexný pohľad na danú problematiku venujeme pozornosť aj možným rizikám uloženia sankcií z nesprávneho vedenia účtovníctva, prípadne z neplnenia si povinností daňového subjektu ako takého.

 


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike


Program

1. Deň

 • Úvod do podvojného  účtovníctva – vývoj, definícia účtovníctva, predmet účtovníctva
 • Základné pojmy a súvislosti podvojného účtovníctva
 • Právna úprava účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike
 • Spôsoby vedenia účtovníctva,  vecný obsah účtovníctva a účtovné zobrazenie predmetu účtovníctva
 • Zásady a princípy podvojného účtovníctva
 • Zadefinovanie pojmu účet, predstavenie účtových tried a skupín
 • Účtovný doklad, účtovný zápis, účtovné knihy a rámcová účtová osnova
 • Definícia účtovného prípadu, vecné a časové hľadisko
 • Účtová trieda 1 – Zásoby
 • Účtová trieda 2 – Finančné účty
 • Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
 • Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • Súvislý príklad  účtovania účt. triedy 1 – 4

 2. Deň

 • Otváranie účtovných kníh
 • Uzatváranie účtovných kníh
 • Účtová trieda 5 – Náklady
 • Účtová trieda 6 – Výnosy
 • Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
 • Analytická evidencia, význam jej vedenia a povinnosti vyplývajúce z postupov účtovania.
 • Oceňovanie majetku a záväzkov z daňového a účtovného hľadiska
 • Inventarizácia a inventúra
 • Účtovná závierka
 • Lehoty na podanie daňového priznania a účtovnej závierky a povinnosti vyplývajúce z podania daňového priznania, resp. účtovnej závierky
 • Sankcie z daňového a účtovného hľadiska
 • Súhrnný súvislý príklad vedenia podvodného účtovníctva – Predkontácia 


Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 14,30 – prednáška

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
Od: 4. 10. 2021
Do: 5. 10. 2021
online

(04.- 05.10.2021) online

168 €Zrealizované

Profil lektora

Mikláš.JPG
Ing. Martin Mikláš

Odborník pre oblasť daní a účtovníctva. Vyštudovaný obor Ekonomika a manažment podniku. Počas štúdia sa zaoberal najmä oblasti daní, účtovníctva a finančníctva. Držiteľom ocenenia Tax Advisers Award 2018 od SKDP za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl. Zakladateľ, riaditeľ účtovnej a poradenskej spoločnosti ACCOUNT SOFT s.r.o., ktorá sa zaoberá vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovaním miezd a daňových priznaní, zakladaním obchodných spoločností a ich likvidáciou. Poskytuje odborné rady prostredníctvom chatu a listárne desiatkam našich klientov. Publikuje odborné články a interné firemné predpisy.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie, webináre, online školenia

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.