Povinná elektronizácia verejného obstarávania krok za krokom

Od 19. októbra 2018 prináša plná elektronizácia verejného obstarávania množstvo výhod aj nových povinností – zrýchlenie procesov, zvýšenie efektívnosti verejného obstarávania, ale aj potreba optimalizácie interných smerníc a vytvorenie vhodného návrhu ich prechodu do elektronickej formy. Na tomto školení vás informujeme o všetkých výhodách, či nevýhodách plnej elektronizácie verejného obstarávania. Podrobne sa oboznámime aj s jednotlivými ustanoveniami zákona, ktoré je v procese elektronizácie potrebné aplikovať. Ako bonus si predvedieme externý systém na plnú elektronizáciu, ktorý môžete získať v rámci 14-dňového testovania úplne zadarmo.

Program

  • Čo je elektronické verejné obstarávanie?
  • Minimálne požiadavky na technické vybavenie na informačný systém,
  • Informačné systémy bezplatné a Informačné systémy súkromných poskytovateľov.
  • Elektronická komunikácia - Úroveň zabezpečenia požadovaná pre elektronické prostriedky komunikácie. Zaručený elektronický podpis.
  • Elektronické doručovanie ponúk. Predkladania konkrétnych dokladov – ako a za akých podmienok predkladá uchádzač elektronickú ponuku.
  • Elektronické vysvetľovanie, Moment doručenia pri elektronickej komunikácii.
  • Postupne si identifikujeme všetky ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú platné pre plnú elektronizáciu verejného obstarávania.
  • Interné smernice – ako nastaviť interné procesy v organizácii po plnej elektronizácii.
  • Ukážka elektronického systému, krátka prezentácia elektronických procesov vo verejnom obstarávaní.
  • Diskusia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
3. 10. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
96 €Zrealizované
4. 10. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
96 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Dagmar Melotíková

špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania od 1. 1. 2019

Najnovšie videoškolenia lektora

Ako sa zmenia pravidlá pri „zákazke s nízkou hodnotou“ od 1. 1. 2019?
Ako postupovať pri príprave súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách od 1. 1. 2019?
Zákazka s nízkou hodnotou a príprava súťažných podkladov

Funkcie

Partner

--%>