Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmeny platné od 1.1.2019

V poradí už piata novela zákona o odpadoch prináša od 1. 1. 2019 nové ciele zberu pre výrobcov, mení podiel znečistenia triedeného zberu a zavádza nariadenia, ktoré majú výrazne znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládky. Na školení s Ing. Petrom Gallovičom si podrobne prejdeme problémy, ktoré postupne vyplynuli z aplikačnej praxe nielen zo strany ministerstva a štátnej správy, ale aj podnikateľských subjektov. Zároveň vás informujeme o nápravných opatreniach, ktoré nariaďuje novela zákona a ktorá má za cieľ tieto problémy odstrániť. Zo školenia si odnesiete nielen teoretický prehľad zmien ale najmä množstvo praktických informácií, ktoré vám uľahčia aplikovať nové nariadenia v praxi.

Program

 • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva a prehľad posledne schválených zmien

 • Pripravované zmeny v zákone o odpadoch a vykonávacích predpisoch

 • Základné ustanovenia a základné pojmy

 • Programové dokumenty OH – Program odpadového hospodárstva obce

 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a obcí

 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov + zmeny

 • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady

 • Komunálny odpad

 • Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania

 • Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva

 • Zodpovednosť za porušenie povinností

 • Prechodné a záverečné ustanovenia

 • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov + zmeny

 • Diskusia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
29. 10. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
5. 11. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
78 €Zrealizované
9. 1. 2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

PG_nov.JPG
Ing. Peter Gallovič

Expert v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Na začiatku kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník. Od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva, a to najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice – okolie, neskôr v súkromnej sfére. V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti odpadového hospodárstva. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o odpadoch, zákon o ovzduší.pdf / 3,00 MB

Najnovšie videoškolenia lektora

Novela zákona o odpadoch pre podnikateľov od 27. 12. 2019
Novela zákona o odpadoch pre obce od 27.12.2019
Novela zákona o odpadoch – prehľad zmien od 27.12.2019

Funkcie

Partner

--%>

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.