PRAKTICKÉ skúsenosti s GDPR po KONTROLÁCH

Poznáte svoje práva a povinnosti pri výkone úradnej kontroly? S príchodom nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR sa výrazne sprísnili pravidlá pre spracúvanie osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov SR, ako orgán dozoru, narazil pri kontrolách v roku 2018/2019 na množstvo pochybení, za ktoré hrozia firmám vysoké sankcie. Neváhajte preto a pripravte sa na možnú kontrolu na školení, kde vám pomôžeme nastaviť systém spracúvania osobných údajov tak, aby bol v súlade s GDPR.

 

Školenie je vedené priamo so zamestnankyňou Úradu na ochranu osobných údajov, s ktorou si podrobne prejdeme jednotlivé kroky dozorného orgánu v procese kontroly. Vzhľadom na to, že lektorka bude vychádzať z reálnych skúseností úradu, získate na školení množstvo praktických rád, ako sa vyhnúť najčastejším omylom pri spracúvaní osobných údajovako efektívne predchádzať pokutám.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákon o ochrane osobných údajov
 • Videoškolenie: Návod, ako oznámiť zodpovednú osobu Úradu na ochranu osobných údajov

Program

Cieľom tohto školenia je poskytnúť Vám praktické rady ako spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR, a to najmä v nasledujúcich okruhoch: 

 • najčastejšie pochybenia pri spracúvaní osobných údajov 
 • prípady, v ktorých nie je súhlas dotknutej osoby vhodným právnym základom 
 • spracúvanie na základe oprávneného záujmu - ako urobiť porovnávací test a aké procesy je potrebné nastaviť 
 • ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť 
 • postavenie živnostníka z pohľadu GDPR
 • biometria na účely dochádzky zamestnancov 
 • monitorovanie kamerami 
 • marketingová databáza – pravidlá spracovania a povinnosti s ňou súvisiace 
 • záznamy o spracovateľských činnostiach z pohľadu kontroly 
 • vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa 
 • vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov 
 • čo môže byť podnetom na vykonanie kontroly 
 • postup kontrolného orgánu v rámci kontroly 
 • vplyv výsledku kontrol na sankcie kontrolovanej osobe zo strany Úradu 
 • efektívne predchádzanie pokutám.

 

Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
27. 3. 2019Nitra

Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Mapa
90 €Zrealizované
16. 4. 2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5,  Bratislava

Mapa
90 €Zrealizované

Profil lektora

20170526_072156.jpg
Mgr. Irena Hudecová

Špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. P. Hudecová pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o ochrane osobných údajov.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Návod, ako oznámiť zodpovednú osobu Úradu na ochranu osobných údajov

Najbližšie školenia lektora


Funkcie

Partner