Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2019 a vybrané problémy v praxi

Aj v roku 2019 čaká na daňovníkov množstvo noviniek. Kompletný prehľad o aktuálnych problémoch v praxi a tiež zmenách v daňových zákonoch získate na školení s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. Nepremeškajte toto praktické školenie, počas ktorého detailne porovnáme súčasnú s pripravovanou legislatívou a pripravíme vás na bezproblémové zvládnutie nových povinností platných pre rok 2019.

Program

Daň z pridanej hodnoty (porovnanie so súčasne platnou legislatívou)
 • Zmeny v oblasti registrácie za platiteľa DPH (zrušenie  zábezpeky)
 • Zákonná registrácia v prípade predaja podniku a úpravy
 • Bezplatne dodaný tovar
 • Nadobúdanie majetku formou finančného prenájmu a posúdenie na účely DPH
 • Predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy (transponovanie nového ustanovenia so smernicou EÚ) – zmeny v oblasti používania ERP (zákon č. 289/2008 Z. z.) pri poukazoch
 • Digitálne  služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby)  a úprava určenia miesta dodania služby vo väzbe na príležitostných poskytovateľov takýchto plnení – zmeny v systéme MOSS
 • Dodanie stavby – vymedzenie pojmu prvá kolaudácia, právo oslobodenia od dane, dosahy na platiteľa DPH, dodanie stavby určenej na bývanie
 • Zmeny v oblasti prenajímania nehnuteľností – prenájmy apartmánov, rodinných domov atď.
 • Oprava základu dane a zmeny v oblasti prijatia zálohy
 • Zmeny odpočítavania dane a úpravy odpočítavania dane pri hnuteľnom investičnom majetku (napr. motorové vozidlo)
 • Záznamová povinnosť  a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
 • Zmeny v oblasti fakturácie
 • Zmeny v oblasti zrušenia platiteľa DPH a povinnosti odviesť daň pri zásobách a majetku
 • Zmeny v oblasti prenosu daňovej povinnosti medzi platiteľmi DPH v tuzemsku a maloobchodný predaj
Daň z príjmov  (porovnanie so súčasne platnou legislatívou)
 • Predaj virtuálnej meny a vplyv na základ dane u FO a PO (už schválené a platné od 1. 10. 2018)
 • Vstupná cena a ocenenie virtuálnej meny
 • Používanie kurzu na ocenenie virtuálnej meny (účtovný princíp)
 • 13. a 14. plat z daňového hľadiska (platné od 1. 5. 2018)
 • Ostatné pripravované zmeny (program bude doplňovaný priebežne podľa návrhov)

 

Daň z poistenia (nová forma zdanenia od 1. 1. 2019) – stručná informácia o novej forme zdanenia
 • Kto je daňovníkom (poisťovateľ, poistník a právnická osoba)
 • Zdaňovacie obdobie
 • Podanie daňového priznania, splatnosť dane
 • Osoba povinná platiť daň správcovi dane
 • Základ dane, oprava základu dane, prepočet, záznamová povinnosť, uchovávanie dokladov

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
2. 10. 2018Bratislava

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Ako sa k nám dostať

Mapa
78 €Zrealizované
3. 10. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
78 €Zrealizované
3. 10. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
78 €Zrealizované
3. 10. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
78 €Zrealizované
18. 10. 2018Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
78 €Zrealizované
31. 10. 2018Bratislava

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Ako sa k nám dostať

Mapa
78 €Zrealizované
13. 11. 2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
78 €Zrealizované
14. 11. 2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
78 €Zrealizované
20. 11. 2018Poprad

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad

Mapa
78 €Zrealizované
21. 11. 2018Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
78 €Zrealizované
3. 12. 2018Bratislava

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Ako sa k nám dostať

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov (záznam z dvojdňového webinára - nie je súčasťou ročného prístupu)
Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na mimoriadnu situáciu
Záznam z webinára: Daňové priznanie PO a FO za zdaňovacie obdobie 2019

Funkcie

Partner

--%>