Register partnerov verejného sektora vrátane novely účinnej od 1. 9. 2019

Zákon o registri partnerov verejného sektora síce vniesol do obchodov so štátom transparentnosť, avšak jeho uplatnenie v praxi zaznamenalo v priebehu jeho krátkeho pôsobenia hneď niekoľko nedostatkov. Práve tie má vyriešiť s účinnosťou od 1. septembra dlho očakávaná novela protischránkového zákona, ktorá zároveň prináša niekoľko veľmi užitočných zmien rovnako pre podnikateľov, ako aj pre oprávnené osoby a zahraničné firmy.

Školením vás bude sprevádzať uznávaný odborník v SR a zároveň predseda Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslav Macek, ktorý vám okrem podrobného výkladu novej právnej úpravy a pravidiel zavádzajúcich sa do praxe navyše odprezentuje doposiaľ ešte nepublikované rozhodnutia registrového súdu k otázke dopadu BSM na určenie KÚV, konaniu v zhode, pojmu hospodársky prospech, vylúčeniu oprávnenej osoby a nepravdivému návrhu na zápis. Rovnako odprezentuje praktické skúsenosti z konaní o overenie pravdivosti zapísaných údajov, k otázke dôkazného bremena v týchto konaniach, ako aj z konaní o pokutách. Počas celého školenia, a najmä v jeho závere, budete mať k dispozícií dostatočný priestor na diskusiu, v rámci ktorej si budete môcť ozrejmiť všetky nejasnosti týkajúce tejto aktuálne horúcej témy v oblasti práva.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Úplné znenie zákona v PDF formáte: Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Úplné znenie vyhlášky v PDF formáte: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
  • Online publikáciu: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Program

  • Novela zákona o registri partnerov účinná od 1.septembra 2019
  • Z rozhodovacej činnosti registrového súdu – ešte nepublikované rozhodnutia k otázke dopadu BSM na určenie KÚV, konaniu v zhode, pojmu hospodársky prospech, vylúčeniu oprávnenej osoby, nepravdivému návrhu na zápis...
  • Otázky a odpovede, diskusia.

 

HARMONOGRAM:

9.00 – 9.30 prezentácia účastníkov školenia

9.30 – 11.30 prednáška

11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka

12.30 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

 

 

Účastnícky poplatok 120 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
17. 9. 2019Bratislava

Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Mapa
120 €Zrealizované

Profil lektora

Macek.jpg
JUDr. Jaroslav Macek

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996. V roku 2001 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. Už počas štúdia v roku 1995 začal pracovať v bankovom sektore, kde sa venoval najmä konkurznému právu. V roku 2003 sa stal sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. V rokoch 2006 a 2007 bol podpredsedom Okresného súdu Žilina, v rokoch 2011 a 2012 predsedom Okresného súdu Žilina. Zároveň externe pedagogicky pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, kde vyučuje najmä obchodné právo. Je tiež externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Venuje sa aj lektorskej a prednáškovej činnosti pre rôzne inštitúcie, ako napr. Daňové riaditeľstvo SR, Inštitút vzdelávania konkurzných správcov, advokátov a ďalšie vzdelávacie agentúry.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon č. 241/2019 Z. z..pdf / 681 kB
Zákon o registri partnerov verejného sektora.pdf / 1,00 MB
Vyhláška č. 328/2016 Z. z..pdf / 715 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Aktuálne trendy v judikatúre konkurzných súdov
Zmeny v reštrukturalizáciách a ich budúcnosť
Register partnerov verejného sektora

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.