Školenie online: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách – elektronická/neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov

Naučte sa efektívne pracovať so správou registratúry. Na webinári s lektorkou PhDr. Veronikou Novákovou si z praktickej stránky prejdete všetky činnosti spojené so správou registratúry a archívom organizácie. Zoznámite sa s aktuálnymi legislatívnymi pravidlami a trendmi, získate podrobný prehľad o tom, aké dokumenty máte, kde sú alebo dokedy tam budú a tiež to, ako s nimi manipulovať. Vďaka nadobudnutým schopnostiam budete vedieť plynulo plniť všetky povinnosti pôvodcov registratúry, postupovať pri odbornej správe neelektronických/elektronických záznamov aj kombinovaného spisu, ďalej pri tvorbe, ukladaní, hodnotení a vyraďovaní záznamov, ako aj pri tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Na tomto webinári sa navyše oboznámite so zásadami a možnosťami e-Governmentu, taktiež s najčastejšími chybami správcov registratúry aj preberacím konaním cez elektronický archív  MV SR.

 

Popis

Účastníci môžu navyše počas celého webinára lektorke posielať otázky a hľadať tak optimálne riešenia pre evidovanie, pohyb, ochranu, ukladanie a skartáciu registratúrnych záznamov. Školenie je určené rovnako subjektom verejnej správy, ako aj subjektom podnikateľskej sféry.

 

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam zo školenia online na 30 dní


Program

Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (zmena okruhu pôvodcov registratúry s povinnosťou na vypracovanie registratúrneho poriadku, zmena pri podávaní návrhov na vyradenie – zákon č. 364/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021)

Vyhláška č. 49/2019 Z. z. (novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy), zmeny v registratúrnych poriadkoch v praxi

 • evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov, informačné systémy na správu registratúry (najčastejšie nedostatky)
 • e-Government a správa záznamov
  • zásady, možnosti, prax
  • agendové systémy, základné pravidlá a možnosti tvorby
 • tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
 • zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán – najčastejšie chyby
 • ukladanie elektronických a neelektronických spisov v príručnej registratúre
 • vyraďovanie záznamov – elektronické vyraďovacie konanie – povinnosti verejnej správy
 • odovzdávanie záznamov s trvalou hodnotou do archívov, preberacie konanie cez elektronický archív MV SR
 • diskusia


Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka
11.30 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

 
 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
8. 11. 2021online

online

84 €Zrealizované

Profil lektora

PhDr. Veronika Nováková PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie, webináre, online školenia

Záznam zo školenia online: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách – elektronická/neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov

Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách / 1,00 MB
Príloha: Elektronický archív Slovenska a podanie návrhu na vyraďovacie konanie / 577 kB
Príloha: Elektronický archív Slovenska a vytvorenie osobného prostredia právnickej osoby / 493 kB
Príloha:OBSAH SPISU / 105 kB
Príloha: Vzor_Pripomienky k hospodárskej zmluve / 136 kB
Príloha: Vzor_Pripomienky k hospodárskej zmluve/2 / 136 kB
Príloha: Vzor_Hospodárska zmluva / 96 kB
Príloha: Vzor_Hospodárska zmluva-oprava / 128 kB
Príloha: Vzor_Hospodárska zmluva-oprava/2 / 127 kB
Príloha: NMTR.denník 2016 / 72 kB
Príloha: SPISOVÝ OBAL / 129 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Správa registratúry, archív organizácie a novela zákona účinná od 1. 1. 2021 (Záznam z webinára)
Záznam zo školenia online: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách – elektronická/neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.