Špeciality z daňovej kuchyne (1-dňové školenie)

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede a množstvo užitočných daňových trikov.

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (podľa právneho stavu k: 20. 2. 2019)

Program

Menu č. 1 – Daňový výdavok verzus právo na odpočítanie DPH

 • posúdenie princípov daňového výdavku, sporné názory FR SR verzus zákon, ako napr. zimné pneumatiky,  ubytovanie hradené za tretiu osobu...
 • vybrané špecifické výdavky ako opravné položky, rezervy, zmarená investícia
 • rizikové refakturácie nedaňových výdavkov, účtovno-daňový pohľad
 • právo na odpočítanie dane a posúdenie práva  pri výdavkoch, ktoré nie sú daňovým výdavkom

Menu č. 2 – Zložky vlastného imania

 • účtovný aspekt účtovania základného imania, kapitálových fondov, výsledku hospodárenia a rezervného fondu
 • daňový princíp vyplácania kapitálových fondov tvorených do konca roku 2017 a od 1. 1. 2018 (riziká spojené s prevodom zisku na kapitálový fond)
 • vyplatenie dividend a daňový dosah 

Menu č. 3 – Kúpa majetku formou lízingu a úveru

 • účtovný aspekt kúpy majetku formou lízingu alebo úveru
 • daňový aspekt obstarania majetku formou lízingu alebo úveru
 • postúpenie majetku na inú osobu, účtovno-daňový aspekt
 • princípy DPH pri obstaraní, postúpení majetku obstaraného na lízing alebo úver

Menu č. 4 – Odpisovanie majetku z účtovného a daňového hľadiska

 • kto je oprávnený odpisovať majetok
 • kedy je splnená podmienka zaradenia majetku s cieľom odpisovania (napr. pri MV, nehnuteľnostiach)
 • odpisový plán verzus odpisové skupiny
 • odpisovanie nehmotného majetku (sporný princíp licenčných poplatkov vo väzbe na zaplatenie)
 • prerušenie odpisovania
 • pomerný odpis vo vybraných prípadoch (prvý rok zaradenia, rok predaja)

Menu č. 5 – E-kasa od 1. 4. 2019, resp. 1. 7. 2019

 • princíp fungovania e-kasy klient
 • ako sa pripojiť na e-kasu
 • aké doklady sa musia vyhotovovať cez e-kasu
 • čo v prípade, ak nie je prístup na internet alebo mešká odozva z e-kasy

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
6. 5. 2019Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
84 €Zrealizované
7. 5. 2019Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
84 €Zrealizované
20. 5. 2019Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
84 €Zrealizované
21. 5. 2019Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Mapa
84 €Zrealizované
22. 5. 2019Bratislava

Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka

Ako sa k nám dostať

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.pdf / 4,00 MB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov (záznam z dvojdňového webinára - nie je súčasťou ročného prístupu)
Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na mimoriadnu situáciu
Záznam z webinára: Daňové priznanie PO a FO za zdaňovacie obdobie 2019

Funkcie

Partner

--%>