Špeciality z daňovej kuchyne

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od obľúbeného poradcu Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás oboznámime s najhorúcejšími témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dani z príjmov na Slovensku, ktoré namieša lektor podľa aktuálnych zaujímavých tém. Bude sa variť zahorúca.

Program

Menu č. 1 – Majetok z účtovného a daňového pohľadu

 • Nehmotný majetok verzus licenčné poplatky ako služba – povinnosť zaplatenia pri nehmotnom majetku?
  • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní licencií z pohľadu DPH (dodanie služby a vznik daňovej povinnosti)
  • Nákup licenčných poplatkov zo zahraničia (tretie štáty a EÚ) – daňová povinnosť, právo na odpočet, uvedenie vo výkazoch DPH
  • Dodanie licenčných poplatkov do zahraničia (EÚ, tretie štáty) – daňová ovinnosť, uvedenie vo výkazoch DPH
 • Majetok do 1 700 eur
  • Daňový a účtovný pohľad na majetok do 1 700 eur (vrátane účtovania)
 • Hmotný majetok
  • Zaradenie a odpisovanie hmotného majetku, právo prerušenia odpisovania
  • Prenájom a vplyv na uplatnenie odpisu u prenajímateľa a nájomcu
  • Ostatné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na uplatnenie odpisu ako daňového výdavku (paušalizácia, luxusné motorové vozidlo, rozsah využitia)

Menu č. 2 – Dobropisy a ťarchopisy z účtovného a daňového hľadiska

 • Zachytenie účtovného prípadu 
  • Objektívna skutočnosť vzniku účtovného prípadu po uplynutí účtovného obdobia (zachytenie v účtovných knihách)
  • Oprava chýb minulých účtovných období
 • Daňový dosah účtovania dobropisov a ťarchopisov v prípade objektívnych skutočností, ako aj v prípade opravy chýb minulých účtovných období (subjektívne pochybenie)
 • Opravy z pohľadu DPH
  • Oprava základu dane na strane vyhotoviteľa a príjemcu, uvedenie vo výkazoch (DP, SV, KV)
  • Opravná faktúra a dosahy zahrnovania chýb do výkazov DPH (dodatočné DP, KV, SV), kedy áno a kedy nie
 • Krádež, manko a škoda z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH

Menu č. 3 – Opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska

 • Účtovný pohľad na tvorbu, použitie a rozpustenie opravnej položky
 • Daňový pohľad na tvorbu, použitie a rozpustenie opravnej položky
 • Účtovný a daňový pohľad na odpis pohľadávky
 • Neplatenie pohľadávky, vyhotovenie dobropisu a pohľad DPH

Menu č. 4 – Účtovný doklad verzus faktúra

 • Náležitosti účtovného dokladu, zachytenie účtovného prípadu na základe účtovného dokladu, vznik účtovného prípadu
 • Faktúra ako doklad na účely DPH (povinnosť vyhotovenia, náležitosti, lehoty, uchovávanie)
 • Nevyfakturované dodávky verzus rezervy na nevyfakturované dodávky
  • Čo je nevyfakturovaná dodávka, zachytenie v účtovníctve a daňový dosah nevyfakturovanej dodávky
  • Čo je rezerva, účtovný a daňový dosah tvorby, použitia, rozpustenia rezervy
 • Prepojenosť zachytenia účtovného prípadu a daňová uznateľnosť výdavku verzus zahrnutie zdaniteľného príjmu do základu dane

 

HARMONOGRAM:

 

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
13. 9. 2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
78 €Zrealizované
18. 9. 2018Poprad

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad

Mapa
78 €Zrealizované
19. 9. 2018Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Mapa
78 €Zrealizované
20. 9. 2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2018

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov (záznam z dvojdňového webinára - nie je súčasťou ročného prístupu)
Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na mimoriadnu situáciu
Záznam z webinára: Daňové priznanie PO a FO za zdaňovacie obdobie 2019

Funkcie

Partner

--%>

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.