Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch + vyplňovanie kontrolného výkazu CK

Pre cestovné kancelárie, agentúry a pre ďalších platiteľov DPH, ktorí dodávajú služby cestovného ruchu platia osobitné pravidlá. Pomocou praktických príkladov, na školení s Ing. Martinom Ťažkým, vysvetlíme účastníkom podmienky použitia osobitnej úpravy a informujeme ich o postupe pri zdaňovaní činnosti cestovných kancelárií alebo cestovných agentúr daňou z pridanej hodnoty. V rámci seminára rozoberieme aj jednotlivé zmeny v uplatňovaní DPH od 1.1.2018 a hovoriť budeme aj o predaji obstaraných služieb CR, predaji vlastných služieb CK alebo o sprostredkovateľskej činnosti CK. Veľkou výhodou tohto školenia je najmä praktická ukážka, ako vyplniť kontrolný výkaz pre cestovné kancelárie.

Program

  • Osobitná úprava uplatňovania dane pre  CK
  • Podmienky použitia  osobitnej úpravy  pre  CK
  • Predaj obstaraných služieb CR
  • Predaj vlastných služieb CK
  • Predaj balíka služieb skladajúceho sa z obstaraných služieb CR a z vlastných služieb CK
  • Zmena v uplatňovaní  DPH pri CK od 01.01. 2018
  • Sprostredkovateľská činnosť CK 
  • Obrat pri CK
  • Vyplňovanie kontrolného výkazu  CK
  • Diskusia

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 96 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
31. 5. 2018Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
96 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Martin Ťažký

Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH. Zamestnanec finančnej správy SR. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v kontexte zmien novely zákona o DPH od 1. 1. 2018

Funkcie

Partner

--%>