Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek

Seminár je vhodný pre zástupcov verejných obstarávateľov, ktorí sa zaoberajú prípravou a realizovaním zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných zákaziek ale aj nadlimitných zákaziek. Autor na základe viac ako 10 ročných lektorských skúseností s problematikou verejného obstarávania odpovedá na najčastejšie právno-aplikačné problémy súvisiace s verejným obstarávaním. Prednáška je obohacovaná o výklad na základe rozhodnutí orgánov dohľadu a súdov. Dôraz je kladený na to, aby adresát prednášky pochopil jednotlivé inštitúty zákona a neodchádzal z prednášky s pocitom „zasa som sa len dozvedel o X §§, ale unikol mi ich význam a zmysel“.

 

Autor poukáže aj na elektronizáciu verejného obstarávania jej dobré stránky, ale upozorní aj na problémy a nedoriešené otázky.

Popis

Seminár je vhodný aj pre podnikateľov, ktorí sa zúčastňujú alebo sa chcú zúčastniť verejného obstarávania. Je poukazované na najčastejšie chyby pri príprave ponúk alebo pri komunikácii s verejnými obstarávateľmi. Dôraz sa kladie na upozorňovanie na chyby, ktoré môžu spôsobiť vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania.

Program

Z riešených tém vyberáme:

  • Ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky, aký má táto význam a aké stratégie publikácie môže zvoliť verejný obstarávateľ,
  • Ako sa stanovujú podmienky účasti a prečo sú zdrojom problémov vo verejnom obstarávaní,
  • Ako sa opisuje predmet zákazky,
  • Kedy sa z verejného obstarávania vylučuje a kedy sa vysvetľuje,
  • Ako je to s kritériami, inými ako najnižšia cena,
  • Čo je to konflikt záujmov a ako mu predchádzať alebo ako ho eliminovať,

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
16. 9. 2019Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
84 €Zrealizované
17. 9. 2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5 

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

kubovic2.jpg
JUDr. Peter Kubovič

Vedúci útvaru verejného obstarávania, Mesto Trnava

Ako zamestnanec Úradu pre verejné obstarávanie (viac ako 10 rokov) je plne oboznámený s rozhodnutiami a výstupmi tohto ústredného orgánu štátnej správy. Lektor je ďalej oboznámený s problematikou obstarávania pri čerpaní nenávratnej finančnej pomoci EÚ, rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ, ako aj slovenských súdov. Patrí medzi jedného zo spolutvorcov zákona č. 343/2015 Z. z. a viacerých predchádzajúcich noviel predošlého zákona o verejnom obstarávaní. Bol prednášateľom a lektorom Úradu pre verejné obstarávanie pri množstve vzdelávacích podujatí, konferenciách a seminároch. Bol členom viacerých pracovných skupín zameraných na problematiku verejného obstarávania. V roku 2017 kandidoval na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, kde sa pri každej voľbe dostal do užšieho výberu v odbornom hodnotiacom kole.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek.pdf / 576 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania od 1. 1. 2019

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.