Online seminár: Zverejňovanie povinných dokumentov, finančná kontrola + účtovanie a práce v prostredí domova

Vzhľadom na to, že mnohé subjekty nemajú dodnes uspokojivo vyriešenú požiadavku povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, máme pre vás príležitosť overiť si vlastné interné smernice, postupy a pravidlá zverejňovania, prípadne otázky týkajúce sa ochrany údajov. Bližšie sa bude lektor venovať tiež novinkám s ohľadom na rozpočtové pravidlá a na novelizácie osobitných predpisov, ktoré sú účinné od 1. januára 2020, resp. 1. marca 2020. Online seminár je vedený priamo kontrolórom v prostredí územnej a štátnej správy, vďaka čomu si prejdeme aj samotný priebeh finančnej kontroly v praxi a podelíme sa s vami o aktuálne odporúčania Najvyššieho kontrolného úradu SR.

 

V nadväznosti na súčasnú situáciu na Slovensku vám navyše lektor poradí, ako vykonávať účtovné či iné nevyhnutné práce, ktoré aktuálne musíme realizovať z prostredia domova.

 

Seminár je určený pre všetky subjekty verejnej správy, mestá, obce, ako aj a vyššie územné celky.

 

Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že pre bezpečnosť a ochranu vášho zdravia, sme sa rozhodli nahradiť všetky tri termíny školenia formou online seminára, ktorý môžete sledovať priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia vášho domova. Náhradný online seminár sa bude konať 2. 4 . 2020. Počas celého online seminára budete mať možnosť prostredníctvom chatu klásť otázky lektorke/lektorovi, na ktoré vám následne odpovedá. Po zrealizovaní seminára navyše dostanete k dispozícií jeho videozáznam. Zákazníkov, ktorí už majú zakúpenú vstupenku na dané školenie budeme o ďalšom postupe informovať emailovou alebo telefonickou formou.
Podrobnosti online seminára 2. 4. 2020 nájdete TU

Popis

Na školení získate okrem kompletného prehľadu o danej problematike aj konkrétne odpovede na otázky týkajúce sa ochrany údajov, dodržania formálnych a časových náležitostí alebo výnimiek zo zverejňovania. V oblasti zverejňovania vám navyše lektor predstaví aj postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly. Seminár je vhodný pre začínajúcich zamestnancov i dlhoročných zamestnancov, ktorí si chcú osvojiť problematiku týchto osobitných predpisov.

 

Cieľom školenia je upozorniť účastníkov na časté nedostatky pri zverejňovaní neúplných zmlúv, na zverejnenie zmluvy, ktorá požíva právnu ochranu, zverejňovanie dohôd v praxi alebo na nesprávne časové lehoty zverejnenia. Seminár je rovnako spracovaný z podkladov lektora z vykonaných kontrol v subjektoch verejnej správy za roky 2011-2017 a to najmä:

 • výkon kontroly v základných školách v roku 2013-2018,
 • výkon kontroly zverejňovania v organizáciách mesta Bratislava
 • výkon kontroly zverejňovania v obchodnej spoločnosti založenej subjektom verejnej správy,
 • výkon metodiky v štátnych orgánoch a subjektoch zaradených do oblasti územnej samosprávy (stredné školy a agentúry) a
 • výkon kontroly v prostredí verejných vysokých škôl, tanečného divadla, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, či Úradu podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

 

Cieľová skupina:

zamestnanci subjektov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a poisťovní a zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl, či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a podobne).

 

Program

Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:

 • zabezpečení zverejnenia zmlúv, faktúr a objednávok,
 • kontrole správnosti zverejnených údajov,
 • dodržiavaní aktuálneho právneho predpisu a
 • výkone základnej finančnej kontroly.

 

Základná finančná kontrola sa spája s formálnymi povinnými údajmi, ktoré je potrebné dodržať pre účely správneho a zákonného výkonu v praxi. Základná finančná kontrola sa v praxi vykonáva ako formalita bez overenia zodpovednými zamestnancami (vecne zodpovednými) a to napríklad pri tvorbe rozhodnutí alebo zmlúv a podobne.

 

Seminár odpovedá aj na frekventované otázky z praxe a to:

 • Musí sa overiť aj darovacia zmluva?
 • Je potrebné overiť aj účtovné doklady základnou finančnou kontrolou?
 • Aké sú najčastejšie nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly?
 • Overuje sa finančnou kontrolou aj inventarizácia majetku a záväzkov a ich rozdielu?
 • Vykonáva sa pri poskytovaní preddavkov aj administratívna finančná kontrola?
 • Kto môže zastúpiť vedúceho zamestnanca pri výkone základnej finančnej kontrole?
 • Ako overiť zábezpeku?
 • Ako overiť príjem preplatku z poisťovne?
 • Postačí overiť iba výpis z bankového účtu alebo pokladničnej knihy?
 • Čo všetko kontroluje kontrola?
 • Musíme mať povinne spracovanú internú smernicu?

 

Program školenia:

 • Základná finančná kontrola a jej náležitosti
  • Finančné operácie podliehajúce jej výkonu
  • Formálny výkon v praxi
 • Upozornenia a otázky z praxe
 • Zverejňovanie zmlúv
  • Náležitosti zverejnenia zmlúv
  • Otázky z praxe a ukážka zmlúv z praxe
 • Zverejňovanie faktúr
  • Náležitosti zverejnenia faktúr
  • Otázky z praxe a ukážka faktúr z praxe
 • Zverejnenie objednávok
  • Náležitosti objednávok
  • Otázky z praxe a ukážka objednávok z praxe
  • Zhrnutie
  • Záver

 

HARMONOGRAM:

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka

11.00 – 14.30 prednáška spojená s diskusiou

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
2. 4. 2020online84 €Zrealizované

Profil lektora

Image41451.jpg
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.


Najnovšie videoškolenia lektora

Praktický manuál pre rozpočtárov/ekonómov pri výkone základnej finančnej kontroly
Športové poukazy pre deti od 1. 1. 2020
Povinnosti hlavného kontrolóra obce v úvode roka 2020

Funkcie

Partner

--%>