Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok a finančná kontrola z pohľadu kontrolóra

Aj počas letných dní sme tu pre vás s dvoma často diskutovanými témami a to správnosť zverejňovania faktúr, zmlúv a objednávokvýkon finančnej kontroly z pohľadu zodpovedných zamestnancov.

 

Školenie je vedené lektorom, ktorý zároveň vykonáva funkciu kontrolóra v prostredí územnej aj štátnej správy, vďaka čomu si vypočujete najmä reálne skúsenosti z praxe subjektov iných subjektov, Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj praktické upozornenia a odporúčania samotného kontrolóra užitočné pre vašu vlastnú prax.

 

Obsah seminára sa venuje okrem vysvetlenia spôsobov vykonávania finančnej kontroly aj kontrolnej vzorke výkonov finančnej kontroly z praxe za uplynulé obdobie alebo účtovným dokladom a to z pohľadu správneho zverejňovania na webovom sídle subjektu verejnej správy a v Centrálnom registri zmlúv v prípade štátnych organizácií.

 

Na školení získate okrem kompletného prehľadu o danej problematike aj konkrétne odpovede na otázky týkajúce sa ochrany údajov, dodržania formálnych a časových náležitostí alebo výnimiek zo zverejňovania. V oblasti zverejňovania vám navyše lektor predstaví aj postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly.

 

Popis

Cieľom tejto časti je upozorniť účastníkov na časté nedostatky pri zverejňovaní neúplných zmlúv, na zverejnenie zmluvy, ktorá požíva právnu ochranu, zverejňovanie dohôd v praxi alebo na nesprávne časové lehoty zverejnenia. Seminár je rovnako spracovaný z podkladov lektora z vykonaných kontrol v subjektoch verejnej správy za roky 2011-2017 a to najmä:

 • výkon kontroly v základných školách v roku 2013-2018,
 • výkon kontroly zverejňovania v organizáciách mesta Bratislava
 • výkon kontroly zverejňovania v obchodnej spoločnosti založenej subjektom verejnej správy,
 • výkon metodiky v štátnych orgánoch a subjektoch zaradených do oblasti územnej samosprávy (stredné školy a agentúry) a
 • výkon kontroly v prostredí verejných vysokých škôl, tanečného divadla, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, či Úradu podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu

 

Cieľová skupina: zamestnanci subjektov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a poisťovní a zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl, či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a podobne).

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu:
  • V pdf forme zákon č. 357/2015 Z. z. (zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  • Smernica pre výkon finančnej kontroly
 • Videoškolenie:
  • Zverejňovanie zmlúv pre samosprávu s praktickými príkladmi
  • Zverejňovanie zmlúv pre štátnu správu s praktickými príkladmi

 

Súčasťou seminára je i prezentácia lektorovej publikácie vydanej v našom vydavateľskom dome, a to:

Základná finančná kontrola 

Táto publikácia prináša už zapracovanú novelizáciu k právnemu stavu k 1. 1. 2019.
V prípade záujmu si ju účastníci budú môcť objednať priamo na seminári s 50 % zľavou.

 

zakladna-financna-kontrola-200x281

pôvodná cena: 51,60 € s DPH

cena po zľave: 25,80 € s DPH

 

 


Program

Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:

 • zabezpečení zverejnenia zmlúv, faktúr a objednávok,
 • kontrole správnosti zverejnených údajov,
 • dodržiavaní aktuálneho právneho predpisu a
 • výkone základnej finančnej kontroly.

Základná finančná kontrola sa spája s formálnymi povinnými údajmi, ktoré je potrebné dodržať pre účely správneho a zákonného výkonu v praxi. Základná finančná kontrola sa v praxi vykonáva ako formalita bez overenia zodpovednými zamestnancami (vecne zodpovednými) a to napríklad pri tvorbe rozhodnutí alebo zmlúv a podobne.

Seminár v tejto časti odpovedá aj na frekventované otázky z praxe a to:

 • Musí sa overiť aj darovacia zmluva?
 • Je potrebné overiť aj účtovné doklady základnou finančnou kontrolou?
 • Aké sú najčastejšie nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly?
 • Overuje sa finančnou kontrolou aj inventarizácia majetku a záväzkov a ich rozdielu?
 • Vykonáva sa pri poskytovaní preddavkov aj administratívna finančná kontrola?
 • Kto môže zastúpiť vedúceho zamestnanca pri výkone základnej finančnej kontrole?
 • Ako overiť zábezpeku?
 • Ako overiť príjem preplatku z poisťovne?
 • Postačí overiť iba výpis z bankového účtu alebo pokladničnej knihy?
 • Čo všetko kontroluje kontrola?
 • Musíme mať povinne spracovanú internú smernicu?

 

PROGRAM ŠKOLENIA: 

 • Základná finančná kontrola a jej náležitosti
  • Finančné operácie podliehajúce jej výkonu
  • Formálny výkon v praxi
 • Upozornenia a otázky z praxe
 • Zverejňovanie zmlúv
  • Náležitosti zverejnenia zmlúv
  • Otázky z praxe a ukážka zmlúv z praxe
 •  
 • Zverejňovanie faktúr
  • Náležitosti zverejnenia faktúr
  • Otázky z praxe a ukážka faktúr z praxe
 • Zverejnenie objednávok
  • Náležitosti objednávok
  • Otázky z praxe a ukážka objednávok z praxe
 • Zhrnutie
 • Záver

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
26. 8. 2019Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5 

Mapa
78 €Zrealizované
27. 8. 2019Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

Image41451.jpg
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.


 

Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf / 840 kB
Smernica pre výkon finančnej kontroly.docx / 55 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zverejňovanie zmlúv pre samosprávu s praktickými príkladmi
Zverejňovanie zmlúv pre štátnu správu s praktickými príkladmi

Najnovšie videoškolenia lektora

Ako zostaviť vlastný vzor výkonu základnej finančnej kontroly?
Na čo si dať pozor pri tvorbe záverečného účtu obce v roku 2021
Interné smernice – aké sú povinné a ktoré treba mať spracované

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.