2 - dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre pokročilých

Ak bez problémov zvládate všetky základné činnosti spojené s uplatňovaním DPH v praxi, pripravujeme pod vedením daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého webinár, na ktorom si rozšírite svoje poznatky o náročnejšie témy z problematiky dane z príjmov.

 

Cieľom uvedeného webinára je oboznámiť vás od A až po Z so všetkými náležitosťami spojenými s pravidlami fakturácie, tuzemským prenosom daňovej povinnosti, opravou základu dane, dodaním stavby a stavebného pozemku na účely DPH, dodaním a nadobudnutím tovaru v rámci EÚ, dovozom a vývozom tovaru do tretích štátov či s režimom použitého tovaru podľa § 66 ZoDPH. V rámci programu si navyše ozrejmíme, načo si treba dať pozor pri odpočítaní dane z rizikových dodávok a vysvetlíme si, ako postupovať pri nadmernom odpočte a jeho vrátení.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z online seminára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z online webináru: Daň z pridanej hodnoty pre pokročilých (1. deň) [201 min.]  Platený prístup

    Záznam z online webináru: Daň z pridanej hodnoty pre pokročilých (2. deň) [219 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Vidoezáznam z webinára

 • Videoškolenie: Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

Program

1. deň (27. 5. 2020):

Dodanie stavby a stavebného pozemku na účely DPH aj na príkladoch

 • predaj stavby a stavebného pozemku platiteľom DPH
 • zmena účelu pri nehnuteľnostiach a úprava odpočítanej dane podľa § 54 ZoDPH
 • dodanie stavby a stavebného pozemku fyzickou osobou – nepodnikateľom
 • registrácia zo zákona pri dodaní stavby a stavebného pozemku
 • osoba povinná platiť pri dodaní stavby a stavebného pozemku
 • oslobodenie od dane pri dodaní stavby a stavebného pozemku
 • uvádzanie v kontrolnom výkaze a daňového priznania

Dodania a nadobudnutie tovaru v rámci EÚ

 • pravidlá konsignačného skladu od 1.1.2020
 • dodanie tovaru do EÚ podľa § 43 ZoDPH a splnenie podmienok na oslobodenie
 • nadobudnutie tovaru z EÚ a splnenie si daňovej povinnosti a uplatnenia práva na odpočítanie dane
 • miesto nadobudnutia tovaru v rámci EÚ a riziká s tým spojené
 • trojstranný obchod a pravidlá pre účely DPH
 • registrácia zahraničnej osoby, pri dodávkach na území SR a riziká registrácie SK firmy v zahraničí
 • súhrnný výkaz a jeho pravidlá

Dovoz tovaru a riziká s tým spojené

 • štát dovozu SK
 • štát dovozu, iný členský štát EÚ a preprava tovaru do iného členského štátu
 • uvádzanie do DP a KV

Vývoz tovaru do tretích štátov a oslobodenie od DPH a uvádzanie do DP a KV

Režim použitého tovaru podľa § 66 ZoDPH

 • ktorý uplatňuje tento režim, výpočet daňovej povinnosti
 • právo na odpočítanie dane

 

2. deň (28. 5. 2020):

Pravidlá fakturácie a veci s tým spojené

 • čo je faktúrou
 • lehota na vyhotovenie faktúry
 • obsah faktúry
 • súhrnná faktúra
 • uchovávanie faktúr

Osoba povinná platiť daň

 • dodanie tovaru a služby v tuzemsku a osoba povinná platiť daň
 • dodanie tovaru a služby zahraničnou osobou a prenos daňovej povinnosti
 • tuzemský prenos daňovej povinnosti, najmä stavebné práce, predmety zo železa
 • uvádzanie do KV a DP
 • riziková osoba a osoba povinná platiť daň vrátane ručenia za daň

Základ dane

 • ako je definovaný základ dane pri dodaní tovaru a služby
 • nadobudnutie tovaru
 • zľavy a kontá
 • oprava základu dane podľa princípov DPH a uvádzanie do DP a KV; rozdiel medzi opravou základu dane a opravnou faktúrou

Odpočet DPH z rizikových dodávok – načo si dať pozor pri odpočítaní dane

 • stručný súhrn hmotnoprávnych a formálnych pravidiel odpočtu
 • riziká v  prípade, ak je subjekt rizikový, konanie v dobrej viere

Dodanie služieb cestovnou kanceláriou a oprava základu dane podľa § 65 ZoDPH

 • kto je cestovná kancelária
 • výpočet základu dane
 • zdanenie marže
 • oprava základu dane

Nadmerný odpočet a jeho vrátenie

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,00 – prednáška

Termíny

   27. 5. 2020 - 28. 5. 2020
   09:00 - 13:00
   144
  Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál_Dodanie stavby (nehnuteľnosti) a daň z pridanej hodnoty (27.5.2020) / 277 kB
Materiál_ Dodávky v rámci EÚ (na strane odberateľa a dodávateľa) (27.5.2020) / 609 kB
Materiál_Fakturácia (28.5.2020) / 692 kB
Materiál_Prenos daňovej povinnosti (28.5.2020) / 277 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na mimoriadnu situáciu
Záznam z webinára: Daňové priznanie PO a FO za zdaňovacie obdobie 2019
Záznam z webinára: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Funkcie

Partner