2-dňový webinár: Špeciality z daňovej kuchyne

Získajte aj tento rok  tie najlepšie daňové recepty od Ing. Vladimíra Ozimého. Vo väzbe na princípy DPH, DzP a účtovníctva si tentoraz posvietime na tohtoročné novinky, ale aj aktuálne horúce témy ako: stavby (nehnuteľnosti), používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie, predaj, krádež a likvidácia majetku, registračná povinnosť pohľadávok a záväzkov, účtovanie dotácií v roku 2021, používanie luxusného osobného motorového vozidla, predaj podniku alebo predaj tovaru cez ESHOP z pohľadu dane z pridanej hodnoty od 1. 7. 2021. V rámci programu vám predostrieme tiež najčastejšie zistené chyby spolu s praktickými odporúčaniami, ako sa s nimi vyrovnať (napr. dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia).

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Špeciality z daňovej kuchyne (1. deň) [284 min.]  Platený prístup

    Záznam z webinára: Špeciality z daňovej kuchyne (2. deň) [281 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program

1. deň (12. 4. 2021)

Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy DPH a DzP a účtovníctva

 • Predaj stavby a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku (doba od prvej kolaudácie, rozlišovanie stavieb na bývanie) a vplyv na DPH
 • Predaj nehnuteľností a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
 • Vyvolané investície a vplyv na základ dane a odpočet DPH (bezplatné odovzdanie)
 • Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane a DPH (prenájom s DPH alebo bez DPH?)
 • Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu vplyv na základ dane a DPH pri skončení nájmu
 • Ubytovacie služby z pohľadu DPH

Používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie (účtovníctvo, daň z príjmov a DPH)

 • Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa, právo na odpočítanie dane a pomerné odpočítanie dane pri používaní majetku aj na iný účel ako podnikanie
 • Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH
 • Povinnosti viažuce sa k úprave odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach a hnuteľnom investičnom majetku (napr. autá)

Predaj, krádež a likvidácia majetku z pohľadu  účtovníctva, dane z príjmov a DPH

 • Predaj majetku – odvod DPH a daňovo uznaná zostatková cena (predaj nezávislej osobe a závislej osobe)
 • Krádež majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH
 • Likvidácia majetku
 • Bezplatne dodaný majetok podľa nových princípov DPH 
 • Vyvolaná investícia z pohľadu účtovníctva, DPH a daň z príjmov (bezplatné dodanie)

Jednoúčelové a viacúčelové poukazy na predaj služieb a tovaru, princípy DPH, DzP a ERP (zľavomaty, ticket portál atď.)

Novinky v oblasti mimoriadnej situácie v roku 2021 do momentu konania webinára

 

2. deň (13. 4. 2021)

Registračné povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • Registrácia na daň  z príjmov
 • Registrácia na daň z pridanej hodnoty (zmeny od 1.1.2019)
 • Sankcie a pokuty
 • Elektronická komunikácia 

Pohľadávky a záväzky z pohľadu daní

 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Odpis pohľadávky
 • Postúpenie pohľadávok
 • Dobropisy a ťarchopisy, vplyv na základ dane a DPH, nevymožiteľné pohľadávky, odvod dane z investičnej služby pri bezodplatnom dodaní
 • Rezervy na daňové účely (princípy tvorby, použitia a rozpustenia)
 • Dodanenie neuhradených záväzkov

Účtovanie dotácií v roku 2021 a vplyv na základ dane, princípy a zásady dotácií z účtovného, daňového hľadiska

Luxusné osobné motorové vozidlá používané subjektom, princípy DPH a dane z príjmov

 • Odpisovanie v majetku daňovníka
 • Prenajaté na operatívny lízing
 • Používané na prenájom

Predaj podniku z pohľadu dane z príjmov a DPH 

Zistenie chýb a vyrovnanie z pohľadu DPH a dane z príjmov (dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia), možné riziká a pokuty

Predaj tovaru cez ESHOP z pohľadu dane z pridanej hodnoty od 1.7.2021 – porovnanie modelu zásielkového predaja do 30.6. a predaja tovaru na diaľku v rámcu EÚ od 1.7.

 • Kde vzniká daňová povinnosť
 • Ako vyrovnať daň, ktorá patrí štátu spotreby
 • Daňové priznanie a daň
 • Registrácia do osobitnej úpravy alebo registrácia v štáte spotreby

Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka
11.30 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   12. 4. 2021 - 13. 4. 2021
   09:00 - 14:00
   144
  Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: 1. deň: Špeciality z daňovej kuchyne / 766 kB
Príloha: 1. deň: Jednoúčelové poukážky a novinky zákona lexkorona / 173 kB
Materiál: 2. deň: Špeciality z daňovej kuchyne / 666 kB
Príloha: 2. deň: Dotácie a účtovno-daňový dopad / 375 kB
Príloha: 2. deň: Luxusné motorové vozidlo / 149 kB
Príloha: 2. deň: Oprava základu dane - dobropis a ťarchopis / 426 kB
Príloha: 2. deň: Predaj podniku a oprava chyby / 1,00 MB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Poskytovanie stravného zamestnancom v praxi od 1. 3. 2021 (daňovo-účtovný pohľad)
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (záznam z webinára)
Daň z príjmov od 1. 1. 2021

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.