2 - dňový online seminár: Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe

Obsahom tohto 2-dňového online seminára je prierez najproblematickejšími daňovými kontrolami Ing. Milana Kúdelu, ktoré riešil v rámci odborného poradenstva za posledných 17 rokov. Počas seminára preto získate komplexný pohľad na to, prečo kontrola vznikla, ako prebiehala, aké mali dotknuté subjekty možnosti obrany alebo aké následky vyplývali z jednotlivých kontrol.


V prvý deň online seminára zameriame pozornosť na najdôležitejšie zásady daňového konania a prednosti európskeho práva. Okrem toho si stihnete vypočuť aj 25 príkladov vzniku, priebehu a záveru daňových kontrol. V druhý deň budeme pokračovať ďalšími, konkrétne až 45 príkladmi daňových kontrol. Všetky uvedené daňové kontroly, ktoré si počas oboch dní prejdeme, sa týkali: DPH, DzP, medzinárodného zdanenia, transferového oceňovania, zrážkovej dane či organizačnej zložky a stálej prevádzkarne.

 

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z online seminára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z online seminára: Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (1. deň) [219 min.]  Platený prístup

    Záznam z online seminára: Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (2. deň) [218 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • Videozáznam z online seminára

Program

1. deň (25. 5. 2020):

  • prehľad najdôležitejších zásad daňového konania
  • zásada prednosti európskeho práva
  • 25 príkladov daňovej kontroly, jej priebeh a závery k : DPH, DzP, medzinárodné zdanenie, transferové oceňovanie, zrážková daň, organizačné zložky a stále prevádzkarne

2.deň (26. 5. 2020):

  • 45  príkladov daňovej kontroly, jej priebeh a závery k : DPH, DzP, medzinárodné zdanenie, transferové oceňovanie, zrážková daň, organizačné zložky a stále prevádzkarne

Harmonogram

09:00 - 11:00 prednáška

11:00 - 11:30 prestávka

11:30 - 13:00 prednáška

13:00 - 13:15 prestávka

13:15 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky

Termíny

   25. 5. 2020 - 26. 5. 2020
   09:00 - 15:00
   120
  Zrealizované

Profil lektora

milan-kudela.jpg
Ing. Milan Kúdela

Člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby. Počas svojej dlhoročnej praxe pôsobil ako audítor, finančný manažér či konateľ v spoločnosti gpa SK, s.r.o venujúcej sa poradenstvu pre sprostredkovanie hypotekárnych úverov. Svoje praktické skúsenosti nadobudol v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých vykonával činnosti, ako zastupovanie klientov pred daňovým úradom, vypracovávanie daňových priznaní a hlásení, vykonávanie daňových previerok daní z príjmu a dane z pridanej hodnoty, daňové posudzovanie fúzií, splynutí a rozdelení spoločností, tvorba daňových optimalizačných modelov a ďalšie. Popri svojej profesii sa venuje tiež publikačnej a lektorskej činnosti v SR alebo v ČR, kde prednáša slovenské daňové právo.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Reálne daňové kontroly / 490 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (časť 1)

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (časť 2)
Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (časť 1)

Funkcie

Partner