Webinár: GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch

Úrad na ochranu osobných údajov naďalej ukladá pokuty, a to aj napriek tomu, že nová právna úprava zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR je už viac ako rok účinná. Čo potrebuje zamestnávateľ  vedieť, aby mu v prípade kontroly nebola uložená pokuta? Na webinári si podrobne rozoberieme, čo všetko musí mať zamestnávateľ vypracované, aké náležitosti má mať dokumentácia podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR. Nebude to len strohý výklad právnych predpisov, ale lektor vás prevedie poznatkami a príkladmi z praxe tak, aby mali pre vás čo najlepšie využitie. Ochrana osobných údajov musí byť aj vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec prísne dodržiavaná.

Záznam z webinára:

Časti videa:

  •   Záznam z webinára: GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch - úvod [1 min.]  Zadarmo
  •   Záznam z webinára: GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch [149 min.]  Platený prístup

Popis

Zákaznícka podpora:

Ak máte problém so spustením webinára, môžete nás v čase od 9:15 – 10:00 kontaktovať na: +421 918 741 826, Mgr. Lukáš Matuška, Špecialista technickej podpory

 

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Program

- Základné pojmy podľa GDPR

- Právne základy spracúvania osobných údajov v pracovnom pomere

- Základné zásady

- Súhlas so spracúvaním údajov podľa GDPR

- Povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnancov  podľa GDPR

- Práva zamestnancov podľa GDPR

- Sprostredkovateľ a spoločný prevádzkovateľ

- Záznamy o spracovateľských činnostiach

- Bezpečnostné opatrenia

- Zamestnanec ako poverená osoba

- Vedenie a rozsah dokumentácie podľa GDPR

Harmonogram

Harmonogram:

09,30 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,30 – prestávka

11,30 – 12,30 – prednáška

Termíny

   26. 7. 2019
   09:30 - 12:30
   48
  Zrealizované

Profil lektora

Lukajka.jpg
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. pôsobí v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. Na Úrade na ochranu osobných údajov úspešne absolvoval skúšku na získanie postavenia zodpovednej osoby. Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákon o ochrane osobných údajov.pdf / 3,00 MB
Prednáška:GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch / 631 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

6 základných pravidiel GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch
Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP
Inšpekcia práce z pohľadu zamestnávateľa

Funkcie

Partner

--%>