Webinár: Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2020 (ZRUŠENÝ)

Okrem právnych úprav v zákone o dani z príjmu, sociálnom alebo zdravotnom poistení nastávajú v roku 2020 aj zmeny v Zákonníku práce. Počas webinára s obľúbenou lektorkou Júliou Pšenkovou si podrobne prejdeme všetky novinky v mzdovej učtárni, povieme si, ako bude vyzerať ich aplikačná prax a pozornosť venujeme aj stále aktuálnym témam, ako sú rekreačné poukazy alebo 13. a 14. platy.

Záznam z webinára:

Popis

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Program

1. Zákonník práce

- minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

- príplatky ku mzde, 13. a 14. plat

- rekreačné preukazy

- ostatné zmeny

 

2. Sociálne poistenie        

- maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov

- maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu

- maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky

- odvodová úľava  

- ostatné zmeny

 

3. Zdravotné poistenie

- odvodová úľava                  

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

- ostatné zmeny                                                    

 

4. Daň zo závislej činnosti

- nezdaniteľná časť dane

- daňový bonus

- ostatné zmeny

 

5. Úprava životného minima

- vplyv na exekučné zrážky

- zmeny v exekúciách

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 13,00 – prednáška

Termíny

   11. 3. 2020
   09:00 - 13:00
   60
  Zrealizované

Profil lektora

Julia_Pšenková_121x182px.JPG
Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška: Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2020 / 412 kB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Zamestnanecké benefity z pohľadu dane a odvodov aktuálne v roku 2018
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2018

Funkcie

Partner