Webinár: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov (2 - dňový webinár)

Ak ste začínajúcim účtovníkom, ekonómom, finančným manažérom, právnikom alebo podnikateľom, na uvedenom webinári získate všetky kľúčové informácie pre správne uplatňovanie zákona o DPH v praxi. Počas prvého dňa sa zoznámite so základnými pojmami a termínmi, naučíte sa sledovať svoj obrat, registrovať tuzemskú zdaniteľnú osobu a oboznámite sa tiež so všetkými náležitosťami spojenými s dodaním tovaru alebo služby.

 

V druhý deň webinára orientujeme našu pozornosť na podmienky, ktoré musia byť splnené pre odpočítanie dane platiteľom DPH; definujeme základné princípy podávania daňového priznania a ozrejmíme si, ako vysporiadať daňovú povinnosť pri skončení podnikania. V závere webinára vás upozorníme na možné penále, ktoré vám hrozia v prípade porušovania zákona a povieme si aj pár praktických odporúčaní, ako sa týmto neželaným pokutám vyhnúť.

 

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov (1 - deň) [226 min.]  Platený prístup

    Záznam z webinára: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov (2 - deň) [190 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Vidoezáznam z webinára

 • Videoškolenie: Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

   

Program

1. deň (20. 5. 2020):

 • Vysvetlenie základných pojmov

  • predmet dane

  • zdaniteľná osoba

  • ekonomická činnosť

  • dodanie za protihodnotu

  • slobodné povolanie

  • majetok manželov

 

 • Registrácia zdaniteľnej osoby (§ 4 až § 7a)

  • sledovanie obratu a definícia tohto pojmu

  • proces registrácie tuzemskej zdaniteľnej osoby a nesplnenie si tejto povinnosti (riziká oneskorenej registrácie)

  • proces podania žiadosti (podanie žiadosti s ukážkou) – elektronická komunikácia

  • dodávanie služieb z EÚ do EÚ (napr. Google, Facebook), otázka registrácie

 

 • Pojem dodania tovaru a miesto dodania tovaru

  • čo sa chápe za dodanie tovaru ako napr. dodanie stavby, jej časti, bezodplatné dodanie, premiestnenie tovaru, komisionálny predaj

  • základné princípy určenia miesta dodania tovaru

 

 • Pojem dodania služby a miesto dodania služby podľa všeobecného a špecifického pravidla

  • čo je dodanie služby, lízing, bezplatne dodaná služba formou poskytnutia MV zamestnancovi

  • refakturácia služby verzus prechodná položka

 

 • Riziká nesprávneho určenia miesta dodania tovaru a služby

 

 • Vznik daňovej povinnosti v tuzemsku pri dodaní tovaru a služby

 

2. deň (21. 5. 2020):

 • právo na odpočítanie dane platiteľom DPH

  • splnenie hmotnoprávnych podmienok 

  • splnenie formálnych podmienok práva na odpočet DPH

 

 • právo na odpočet DPH pri registrácii DPH a oneskorenej registrácii DPH

 

 • povinnosť podať kontrolný výkaz a jeho obsah

 

 • povinnosť podať daňové priznanie a jeho obsah (základné princípy)

 

 • skončenie platiteľstva DPH a vyrovnanie daňovej povinnosti

  • na základe skončenia podnikania platiteľa

  • úmrtie a postupy dediča

  • právny nástupca a postup z pohľadu DPH

 

 • zdaňovacie obdobie pre účely podania DP

 

 • pokuty a penále v prípade porušovania zákona o DPH

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,00 – prednáška

Termíny

   20. 5. 2020 - 21. 5. 2020
   09:00 - 13:00
   144
  Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov - Prvý deň / 477 kB
Materiál: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov - Druhý deň / 435 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov (záznam z dvojdňového webinára - nie je súčasťou ročného prístupu)
Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na mimoriadnu situáciu
Záznam z webinára: Daňové priznanie PO a FO za zdaňovacie obdobie 2019

Funkcie

Partner