Webinár: Daňová závierka 2020 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade do nového tlačiva

Webinár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Daňová závierka 2020 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade do nového tlačiva [276 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

 • Praktický príklad na novom tlačive na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

 • Vybrané úpravy pripočítateľných a odpočítateľných položiek v nadväznosti na nové tlačivo daňového priznania

 • Lehoty na podanie daňového priznania a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb

 • Oslobodenie príspevkov Prvá pomoc od zdanenia, dopad na daňové výdavky – vykazovanie v tlačive

 • Dotácia na nájomné a jej vplyv na základ dane

 • Úprava základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie

 • Nepeňažný príjem prenajímateľa pri opravách a technickom zhodnotení vykonanom nájomcom

 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (NOVÁ fikcia premlčania pohľadávok pre daňové účely, príklady na odpis pohľadávok, tvorba opravnej položky a ich postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)

 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ (tvorba, zrušenie, použitie)

 • Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, odmeny za sprostredkovanie – už bez limitu 20 %, náklady na poradenské a právne služby, manažérske a iné poradenstvo, certifikáty sa už časovo nerozlišujú, výdavky na sponzorské, zmluvné pokuty a sankcie pod podmienkou zaplatenia daňovým výdavkom, a iné)

 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. dodanenie starých záväzkov, prípadne ich následná úhrada, oprava chýb minulých zdaňovacích období, členské príspevky a mnohé iné)

 • Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2020 (napr. výdavky súvisiace s pandémiou, zmena pre uplatňovanie PHL, reklama a reklamné predmety, odpisy prenajatého majetku, nedaňová DPH, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby - homeoffice, daňové výdavky do výšky limitov ZDP, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, zákaz nízkej kapitalizácie, daňové odpisy, predaj majetku a iné)

 • Umorovanie daňovej straty a zápočet daňovej licencie z minulých rokov a nadväznosť na tlačivo DP (upozornenie aj na pravidla pre „umorovanie zostatku“ daňovej straty po uplatnení mimoriadneho odpočtu straty podľa lex corona)

 • Kritéria pre uplatnenie zníženej sadby dane 15 %

 • Výpočet preddavkov na daň z príjmov, vysporiadanie preddavkov na daň z príjmov

 • Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2020

Harmonogram

9.00 hod. – 11.00 hod. prednáška
11.00 hod. – 12.00 hod. obedňajšia prestávka
12.00 hod. – 15.00 hod. prednáška spojená s diskusiou 

Termíny

   4. 2. 2021
   09:00 - 15:00
   84
  Zrealizované

Profil lektora

Ing. Soňa Ugróczy.jpg
Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Daňová závierka / 1,00 MB
Príloha: Rozsah transferovej dokumentácie a dotácie / 316 kB
Príloha: Vyplnené tlačivo k príkladu DPPO2020 / 883 kB
Príloha 3: OZN493v20 predlženie lehoty / 70 kB
Príloha 4: Poučenie DP PO 2020 / 342 kB
Príloha 5: 2020.09.16_28_DZPaU_2020_MU_Odpoc_strat / 220 kB
Príloha 6: 2021.01.11_4_PO_2021_IM tabuľka K / 815 kB
Príloha 7: 2021.01.04_1_PO_2021_IM výskum a vývoj / 585 kB
Príloha 8: návrh novely LEXCORONA_testyCOVID / 126 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

DPH od 1. 1. 2021 a 1. 7. 2021

Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Reportáž z konferencie Daňový a odvodový kolotoč

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.