Webinár: Daňový výdavok – vybrané okruhy v roku 2020

V praxi často narážame na problém pri identifikovaní, čo možno považovať za daňový výdavok a čo nie. Aké výdavky si môže živnostník alebo iná SZČO uplatniť do daňových výdavkov v roku 2020? Aké sú podmienky na daňovú uznateľnosť výdavku? Viete, ako treba postupovať napr. pri motorovom vozidle, nákupe zimných pneumatík, paušalizácii, reklamných predmetoch, obchodných vzorkách, benefitoch pre zamestnancov, ubytovaní tretej osoby alebo pri likvidácii zásob?

 

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým spoločne pomocou praktických príkladov nahliadneme na vybrané okruhy daňového výdavku, a to z pohľadu aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2020. Chýbať v rámci obsahu nebudú ani užitočné upozornenia na časté chyby pri preukazovaní daňového výdavku, medzi ktoré patrí napríklad neúplná faktúra, neexistencia písomnej zmluvy a dodacieho listu alebo nedostatočné zabezpečenie dôkazov, ktoré potvrdzujú tvrdenia daňového subjektu.

 

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Daňový výdavok – vybrané okruhy v roku 2020 [243 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní


Program

Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku a nedaňového výdavku)

 • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom 
  • Poskytnutie automobilu na súkromné účely
  • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné)
  • Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
  • Výhry pre zamestnancov
  • Mimoriadna situácia – vitamínové balíčky, testy zamestnancov

Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov

 • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
 • Výpožička (pohľad dane z príjmov a DPH) – riziká spojené s obchodnými zástupcami
 • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
 • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
 • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
 • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných áut)

 

Bezplatné dodanie majetku

 • Vyvolaná investícia na základe zmluvného vzťahu napr. s obcou, štátom (pohľad na daň z príjmov)
 • Darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov) – riziko: závislé vzťahy
 • Dar do spoločnosti a vyplatenie kapitálových fondov u spoločníka (413)

Výdavky daňovo uznané až po zaplatení

Reklamné výdavky (daň z príjmov a DPH)

 • Obchodná vzorka
 • Reklamný predmet
 • Podpora predaja


Nenárokovateľná DPH a daňový dosah

 • Zadefinovanie, kedy je DPH nenárokovateľná (§ 49 až § 51)
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v tuzemsku
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v zahraničí (refundačný princíp)
 • Nový pohľad na daňovú uznateľnosť PHL u daňovníka

Špecifické výdavky – konfrontácia zákon verzus metodika FRSR

 • ubytovanie tretej osoby
 • zimné pneumatiky ako súčasť ocenenia MV
 • úhrada ubytovania u FO, ktorá nemá živnosť na ubytovacie služby
 • zaradenie budovy a zmena účelu využitia (preradenie v rámci odpisových skupín)

Likvidácia zásob a daňový výdavok


Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   28. 10. 2020
   09:00 - 15:00
   84
  Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


 

Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Daňový výdavok – vybrané okruhy v roku 2020 / 478 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Predaj tovaru cez e-shop do EÚ a systém MOSS od 1. 7. 2021
Predaj a nájom nehnuteľností z pohľadu DPH a DzP v roku 2021
Poskytovanie stravného zamestnancom v praxi od 1. 3. 2021 (daňovo-účtovný pohľad)

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.