Webinár: Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. 1. 2022

Na uvedenom webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá s účinnosťou od 1. januára výrazne rieši najmä  vzdelávanie učiteľov. Zavedených bude hneď niekoľko noviniek. Napr. sa zjednoduší preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, upraví sa plán profesijného rozvoja a vzniknú tiež nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérová pozícia, tzv. koordinátor školského podporného tímu. Tieto a ďalšie významné novinky si podrobne rozoberieme, pričom priestor vyhradíme aj na vaše otázky k ich aplikačnej praxi.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. 1. 2022 [119 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

Tematicky bude zameraný na:

 • úpravy v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • problematiku bezúhonnosti a zachovávania mlčanlivosti,
 • výkon pracovnej činnosti PZ a OZ,
 • novú kategóriu PZ a nové kariérne pozície,
 • úpravy v kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách na vzdelanie pri výkone pracovnej činnosti,
 • nové podmienky súvisiace so zaraďovaním do kariérových stupňov vrátane uvádzania začínajúcich PZ/OZ,
 • zmeny v oblasti výkonu špecializovaných činností a podmienky výkonu činnosti vedúceho PZ/OZ,
 • zmeny týkajúce sa plánu profesijného rozvoja, úpravy foriem vzdelávania a jeho dostupnosti,
 • zmeny vo  vzdelávaní PZ/OZ,
 • zmeny v Centrálnom registri a viaceré ďalšie čiastkové zákonné úpravy, ktoré sú reakciou na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe.
 • diskusia


Harmonogram

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   26. 11. 2021
   09:00 - 11:00
   60
  Zrealizované

Profil lektora

foto_havrila - orig..jpg
PhDr. Marek Havrila, PhD.

Ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje lektorsky i publikačne. Je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie, webináre, online školenia

Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál k webináru: Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. 1. 2022 / 738 kB

Najnovšie videoškolenia lektora

Novela školského zákona a povinné predprimárne vzdelávanie od 10. 7. 2021

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.