Webinár: Novely daňových zákonov účinné od 1.1.2021 v kocke

Rok 2021 priniesol do oblasti DPH, DzP a ďalších daňových zákonov viacero významných zmien. V kocke vám preto prinášame podrobný náhľad do praxe jednotlivých zákonov. Konkrétne spoznáte všetky novinky, ktoré pre vás od roku 2021 plynú zo zákona o DPH, zákona o dani z príjmov, zákona o účtovníctve či iných ekonomických zákonov. Webinár je vedený Ing. Vladimírom Ozimý, ktorý zároveň pôsobí ako daňový poradca, a preto je webinár koncipovaný tak, aby vám boli zodpovedané všetky otázky, ktoré aktuálne trápia väčšinu daňovníkov či účtovníkov.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Novely daňových zákonov účinné od 1.1.2021 v kocke [244 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1.1.2021

 • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie
 • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti
 • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
 • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)
  a ďalšie zmeny zákona 

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2021

 • Úprava kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby a fyzickej osoby v SR
 • Spresnenie vymedzenia príjmov pre účely mikrodaňovníka (15 % sadzba dane), úprava zdanenia odpisu pohľadávok pre mikrodaňovníka
 • Implementácia úpravy ATAD2 týkajúca sa reverzných hybridných subjektov pri hybridných nesúladoch
 • Zavedenie CFC pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby
 • Oslobodenie od zdanenia plnenia poskytovaného v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s pandémiou COVID
 • Nové protiúnikové opatrenie pre športovcov, umelcov a iné osoby, ktoré sú vyplácané cez sprostredkovateľa
 • Úprava zdanenia kryptomeny
 • Oznamovanie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov priamo správcom dane, zároveň sa navrhuje upustiť od dorovnávania preddavkov na daň
 • Zmeny týkajúce sa žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
 • Príjmy športovcov, umelcov a artistov – daňových nerezidentov SR a platenie dane
 • Rozšírenie možnosti na darovanie 2 % viazané nielen na finančný dar, ale aj nepeňažný dar
 • a ďalšie zmeny zákona 

Zmeny v zákone o účtovníctve

 • Úprava podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom
 • Pravidlá pre účtovanie opravy odpočítania DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby 

Ďalšie zmeny v ekonomických zákonoch

 • Úprava lehoty na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly
 • Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020 – nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • a iné

Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   10. 2. 2021
   09:00 - 15:00
   84
  Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Daň z príjmov - zmeny v roku 2020 a 2021 / 440 kB
Materiál: DPH - komplexný pohľad na zmeny od 1.1.2021  / 620 kB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (záznam z webinára)
Daň z príjmov od 1. 1. 2021
DPH od 1. 1. 2021 a 1. 7. 2021

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.