Webinár: Odpisovanie majetku na daňové účely v roku 2021

Skôr ako dôjde odpisovaním k postupnému zahŕňaniu výdavkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov, je potrebné poznať, či daný majetok je možné daňovo odpisovať. V úvode webinára si preto s Ing. Vladimírom Ozimým priblížime, ako je to v praxi s oceňovaním a členením majetku spoločnosti z pohľadu novej daňovej a účtovnej legislatívy.

 

Po základnom prehľade o druhoch majetku, rozdieloch, limitoch obstarávacej ceny či výnimkách a zmenách v oceňovaní, si povieme, ako je to v praxi so zaradením, technickým zhodnotením, vyradením, likvidáciou, resp. predajom dlhodobého majetku spoločnosti.

 

Pozornosť zameriame aj na drobný majetok spoločnosti, účtovné vs. daňové odpisy, odloženú daň a taktiež na daňové výdavky a ich uplatnenie vo väzbe na čiastočné využitie dlhodobého majetku. Ozrejmiť si budete môcť i podmienky a vytváranie opravných položiek k dlhodobému majetku, ako aj dopady inventarizácie majetku spoločnosti a jej vplyv na preukaznosť účtovníctva.

 

V závere webinára si pripomenieme tiež najčastejšie delikty v súvislosti s ocenením a účtovaním majetku spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie.

Záznam z webinára:

Časti videa:

 •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
 •   Záznam z webinára: Odpisovanie majetku na daňové účely v roku 2021 [241 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

 • Účtovníctvo, postupy účtovania a zákon o dani z príjmov v oblasti dlhodobého majetku

 • Odpisové skupiny a odpisovanie majetku – aktuálne

 • Oceňovanie a členenie majetku spoločnosti z pohľadu novej daňovej a účtovnej legislatívy – druhy majetku a jeho členenie, vymedzenia, rozdiely, limity obstarávacej ceny, rozdielnosti ocenenia, účtovania a daňového dosahu z titulu rôzneho druhu nadobudnutia majetku (napr. dotácie, dar); výnimky a zmeny v oceňovaní

 • Evidencia dlhodobého majetku spoločnosti – zaradenie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie majetku, vyradenie, likvidácia, predaj, škoda

 • Odpisový plán, účtovné verzus daňové odpisy – zrýchlené, rovnomerné, komponentné, časové odpisy, účtovné odpisy a ich rozdiely z pohľadu legislatívy; dosahy na účtovný výsledok hospodárenia a na základ dane spoločnosti, účtovanie, odložená daň, jej podstata a kedy je povinnosť o nej účtovať; špecifiká majetku nadobúdaného formou finančného prenájmu, prerušenie odpisovania, fakultatívne a obligatórne pre daňové účely od 1. 1. 2015; podmienky, podstata a vytváranie opravných položiek k dlhodobému majetku

 • Špecifiká drobného majetku spoločnosti – spôsoby a možnosti evidencie, interné predpisy, ktoré sú pre spoločnosť záväzné. Čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo je povinnosť viesť v operatívnej evidencii? Čo je povinnosť inventarizovať, ako často a aké náležitosti musí obsahovať inventarizačný súpis a inventarizačný zápis?

  Inventarizácia majetku spoločnosti – jej dosah a vplyv na preukaznosť účtovníctva, lehoty, frekvencia, inventarizačné rozdiely a ich zúčtovanie; Interný predpis o majetku spoločnosti – obsahové vymedzenie povinné a fakultatívne

 • Majetok charakteru osobnej spotreby – súvislosť s podnikaním, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi

 • Daňové výdavky a ich uplatnenie vo väzbe na čiastočné využitie dlhodobého majetku/servis, údržba, ostatné súvisiace výdavky; využívanie majetku na súkromné a služobné účely a vplyv na daňovú uznateľnosť nákladov

 • Predchádzanie správnym deliktom, porušeniu zákonných povinností v súvislosti s ocenením a účtovaním majetku spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie

Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   23. 2. 2021
   09:00 - 14:00
   84
  Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Materiál: Odpisovanie majetku na daňové účely v roku 2021 / 941 kB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (záznam z webinára)
Daň z príjmov od 1. 1. 2021
DPH od 1. 1. 2021 a 1. 7. 2021

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.