Webinár: Opatrenia prijaté v personálnej a mzdovej oblasti vrátane dávok sociálneho poistenia v súvislosti s koronavírusom

Vzhľadom na súčasný núdzový stav vám prinášame praktický webinár, kde si spolu s RNDr. Jankou Motyčkovou prejdeme všetky opatrenia v personálnej a mzdovej oblasti platné od 4. 4. 2020 vrátane dávok sociálneho poistenia a zmien v ošetrovnom od 27. 3. 2020. Cieľom webinára je informovať vás o tom, aké máte možnosti na udržanie stability podniku z pracovnoprávneho hľadiska a poradiť vám, ako túto pomocnú ruku od vlády správne využiť vo svojej vlastnej praxi. Počas webinára si preto vypočujete množstvo praktických informácií – napríklad, čo musí žiadosť o príspevky obsahovať,  dokedy je potrebné žiadosti poslať, prípadne ako sa posúvajú termíny odvodov, daňových povinností či BOZP. V rámci obsahuje si navyše vysvetlíme aj možnosti zamestnávania na dohodu počas krízovej situácie a mnoho ďalších užitočných informácií.

Záznam z webinára:

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

  • Záznam z webinára
  • Videoškolenie: Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Program

OBSAH (bude upravovaný podľa aktuálnych prijatých opatrení)

 

1. Ošetrovné a nemocenské od 27.3.2020

    - Zmeny v ošetrovnom od 27.3.2020, ošetrovné po „rodičovskom príspevku"

    - Striedanie rodičov pri ošetrovaní, čestné prehlásenie

    - Novela Zákonníka práce - OČR

    - Zamestnanec v karanténe, práceneschopnosť zamestnanca

    - Spôsob oznamovania OČR a PN zamestnávateľovi počas krízovej situácie

    - Oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP a ZP

    - Ošetrovné a súčasne PN

 

2. Aktuálne situácie u zamestnávateľa po novele Zákonníka práce od 4.4.2020

    - Práca z domu počas krízovej situácie - novela

    - Zmena druhu práce

    - Možnosti nariadenia alebo dohodnutia dovolenky, hromadné čerpanie, termíny, zamestnanci bez dovolenky, zmeny od 4.4.2020

    - Opatrenia pri rozvrhovaní pracovného času od 4.4.2020

    - Prekážka na strane zamestnávateľa, zmeny od 4.4.2020

    - Ochranná doba od 4.4.2020

    - Dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi

    - Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas

    - Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavírusu

 

3. Príspevky na udržanie pracovných miest

    - podmienky poskytnutia príspevku na zamestnancov

    - výška príspevku na zamestnancov – 1. a 3. opatrenie  

    - obsah žiadosti, termín, spôsob predkladania

    - príspevok pre SZČO, podmienky, výška (2. opatrenie)

    - príspevky pre SZČO, spoločníkov jednoosobových sro bez príjmu (4.opatrenie)

    - SOS dotácia pre osoby, ktoré stratili príjem (napr. dohodári)

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 13,30 – prednáška

Termíny

   21. 5. 2020
   09:00 - 13:30
   48
  Zrealizované

Profil lektora

silluet_woman__300x300.jpg
RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o. Videoprofil nájdete tu.


Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Príspevky na udržanie pracovných miest – záznam z webinára 26. 5. 2020
Ošetrovné a nemocenské počas krízovej situácie
Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Funkcie

Partner