Webinár: Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi materských škôl – aktuálne od júna 2021

Spoločne s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., na tomto webinári nahliadneme na aktuálny stav predškolského sektora v čase viac ako ročnej pandémie Covid-19. S účinnosťou od 1. septembra 2021 je navyše pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Na uvedenom webinári spoznáte všetky prijaté opatrenia za posledný rok, dozviete sa, do akej miery môže riaditeľ MŠ rozhodovať v správnom konaní a priblížime si taktiež povinnosti obcí a naopak zákonných zástupcov. Ďalej si povieme i to, za akých podmienok je možné získať individuálne povinné predprimárne vzdelávanie a predostrieme vám tiež konkrétne návrhy, ako poskytovať všetkým deťom podporu vzhľadom na ich špecifické potreby, ako sú zdravotné znevýhodnenie, socio-kultúrne prostredie či jazykovo odlišné prostredie.

Záznam z webinára:

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie
  • rozhodovanie riaditeľa MŠ v správnom konaní
  • povinnosti obcí a zákonných zástupcov
  • deti so zdravotným znevýhodnením
  • individuálne povinné predprimárne vzdelávanie


Harmonogram

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

Termíny

   18. 6. 2021
   09:00 - 11:00
   60
  Zrealizované

Profil lektora

foto_havrila - orig..jpg
PhDr. Marek Havrila, PhD.

Ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje lektorsky i publikačne. Je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).


 

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.