Webinár: Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s koronavírusom (práca z domu, čerpanie dovolenky, neprideľovanie práce zamestnancovi a iné)

V súvislosti s koronavírusom sú povinní rovnako zamestnávatelia, ako aj zamestnanci personálnych a mzdových agend vyriešiť hneď niekoľko otázok týkajúcich sa pracovného práva, uplatňovania práv, povinností a bezpečnostných opatrení pre zamestnancov.

 

Ak potrebujete poradiť s tým, aké všetky opatrenia by ste mali prijať, aby ste svojim zamestnancom zabezpečili náležitú ochranu, prípadne potrebujete poradiť pri otázke práce z domu, ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci, čerpania dovolenky, dohody o zmene pracovných podmienok, nároku na mzdu či šetrenia nákladov na zamestnanca, pripravili sme pre vás webinár, ktorý môžete sledovať priamo z pohodlia vášho domova. Tento praktický webinár má za cieľ odpovedať vám na najčastejšie otázky, ktoré aktuálne firmy trápia z hľadiska zamestnávania a pomôcť vám splniť všetky požiadavky, ako aj administratívnu záťaž, ktorú táto situácia so sebou prináša.

Záznam z webinára:

Časti videa:

  •   Záznam z webinára - úvod [1 min.]  Zadarmo
  •   Záznam z webinára: Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s koronavírusom (práca z domu, čerpanie dovolenky, neprideľovanie práce zamestnancovi a iné) [212 min.]  Platený prístup

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

  • Záznam z webinára
  • Videoškolenie: Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Program

- Dohoda o zmene pracovných podmienok
- Nadbytočnosť zamestnanca
- Ospravedlnená neprítomnosť v práci 
- Práca z domu
- Čerpanie dovolenky 
- Prekážky v práci na strane zamestnanca
- Neprideľovanie práce zamestnancovi
- Vážne prevádzkové dôvody

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,00 – prednáška

Termíny

   30. 3. 2020
   09:00 - 13:00
   60
  Zrealizované

Profil lektora

Lukajka.jpg
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre firmy a živnostníkov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška:Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s koronavírusom (práca z domu, čerpanie dovolenky, neprideľovanie práce zamestnancovi a iné) / 167 kB
Príloha 1: Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s koronavírusom (pokyny k poskytnutým vzorom) / 173 kB
Príloha 2: Dohoda o zmene pracovnej zmluvy - VZOR / 124 kB
Príloha 3: Oznámenie o preradení na inú prácu - VZOR / 104 kB
Príloha 4: Rozhodnutie o organizačnej zmene - VZOR / 97 kB
Príloha 5: Výpoveď pre nadbytočnosť - VZOR / 103 kB
Príloha 6: Dodatok č. 1 k pracovnej zmluve - VZOR / 151 kB
Príloha 7: Oznámenie o určení čerpania dovolenky - VZOR / 87 kB
Príloha 8: Oznámenie o neprideľovaní práce zamestnancovi - VZOR / 87 kB
Príloha 9: Oznámenie o neprideľovaní práce zamestnancovi - prev. dôvody - VZOR / 88 kB
Príloha 10: Prezenčná listina - VZOR / 87 kB
Príloha 11: Volebný protokol - VZOR / 111 kB
Príloha 12: Zoznam kandidátov - VZOR / 72 kB
Príloha 13: Žiadosť o uskutočnenie volieb - VZOR / 83 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Najnovšie videoškolenia lektora

6 základných pravidiel GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch
Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP
Inšpekcia práce z pohľadu zamestnávateľa

Funkcie

Partner